Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Compensation & Benefits Director

Sca är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Sca utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Sca har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro).

Sca forest products ab söker en compensation & benefits director med placeringsort sundsvall. Scas styrelse har initierat ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela sca koncernen i två noterade bolag. Om scas ägare så beslutar så kommer scas skogs- och skogsindustriverksamhet att bli ett börsnoterat företag med säte och huvudkontor i sundsvall.

Som compensation & benefits director är du ansvarig för att utveckla och implementera policys och program inom den totala ersättningsstrukturen, såsom övergripande system för lön likväl som marknadsmässiga förmånsprogram som skall stödja utvecklingen av koncernens globala affärsmål och övergripande mål inom hr området.

Tjänsten innefattar

• planera, utveckla och utvärdera implementerandet av ersättnings- och förmånsprogram för anställda så som exempelvis lön, rörlig ersättning, och pensionsplaner
• ansvara för utveckling av riktlinjer för ersättningar och förmåner för att effektivt hantera personalrörlighet i koncernen inom och utanför sveriges gränser
• leda och kontrollera alla globala c&b processer och program
• sköta alla kontakter med externa leverantörer och relationer inom c&b området för att säkerställa optimalt värdeutnyttjande och kostnadseffektivitet
• löpande svara för, utveckla samt implementera bolagets resepolicys
• utvärdera marknad och trender för att säkerställa att alla c&b program stöder att rätt kompetens finns och stannar i koncernen
• tillhandahålla råd och stöd samt expertis till övriga hr funktioner samt ledningsfunktioner för alla frågor rörande ersättningar och förmåner samt tillhörande skattefrågor.
• säkerställa att alla program inom området stöder organisationens strategiska mål och möter alla legala krav
• biträda ersättningsutskottet med utredningar kring ersättning och förmåner för ledande befattningshavare, samt ansvara för underlag och rapportering i årsredovisningen
• samordna verksamheten på det arbetsrättsliga området vad avser avtal och fackliga relationer

Kvalifikationer

vi söker dig med relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller juridik samt gedigen erfarenhet av att leda ersättnings- och förmånsfunktionen inom börslistade företag. Du har mycket goda kunskaper och stor förståelse av teorier och praktik inom området och kan kommunicera och argumentera kring dessa frågor såväl internt som externt.
som person är du analytisk och kommunikativ.
flytande engelska i tal och skrift är ett krav.

Egenskaper

• affärsmässig
• diplomatisk
• kommunikativ
• analytisk
• stabil

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id608