Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Digital utveckling

Trygghetsfonden tsl (tsl) är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet byggt på trygghetsavtalet tecknat mellan svenskt näringsliv och lo. Tsls trygghetsavtal omfattar 100 000 företag med 900 000 anställda. De branscher som omfattas av tsls omställningsstöd är huvudsakligen inom bygg, fastighet, skog, trä, grafiska, hotell och restaurang, industri, delar av kommunal verksamhet, livsmedel, papper, service och kommunikation, transport och även specifika yrkesförbund som elektriker och målare. Tsl är sveriges största nätverksorganisation för omställning.

Tsl kommer från och med 1 november 2017 att arbeta efter en ny verksamhetsmodell som innebär att tsl-systemet utöver jobbcoachning även kommer kunna erbjuda utbildnings- och valideringsin-satser för uppsagda deltagare. Till följd av detta byggs nu en ny organisation upp där du som chef digital utveckling får en nyckelroll i den nya organisationen.

Enheten kommer att utgöra en central funktion i verksamheten och vara sammanhållande för ut-vecklingen av digitala tjänster och processer kopplade till omställningsprocessen. Enhetens huvud-sakliga ansvar är utvecklingen av digitala tjänster samt ansvar för tsl:s kundrelationssystem.

Till dina ansvarsområden hör att:
• ansvara för kundrelationssystemet och dess utveckling
• vara sammanhållande för våra digitala tjänster och processer kopplade till omställningspro-cessen
• ansvara för utvecklingen av digitala tjänster och digitala lösningar som helt eller delvis ersät-ter tidigare analoga arbetsprocesser i tsl-systemet genom kundrelationssystemet
• vara kontaktperson och sammanhållande för våra it-frågor mot vår leverantör av it-drift
• ansvara för enhetens budget och av ekonomisk uppföljning av verksamheten
• självständigt och tillsammans med andra driva och bidra till utvecklingen av vår verksamhet

Vi erbjuder
en möjlighet till ett samhällsviktigt uppdrag med stort kundfokus. En spännande utmaning i att bygga upp någonting nytt som inte finns på plats idag.

Kvalifikationer
• adekvat eftergymnasial utbildning eller motsvarande
• erfarenhet av ledande befattning
• erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov/processer och leda utvecklingsprojekt för att finna tekniska lösningar internt och externt
• erfarenhet av att vara kravställare och upphandla verksamhetssystem och crm-system
• erfarenhet av att förvalta verksamhetssystem/crm-system
• erfarenhet av digital tjänsteutveckling
• erfarenhet av att både kunna projektleda och driva webbaserade virtuella nätverk och webbaserade tjänster för jobbsökning
• god kunskap och kännedom om den svenska arbetsmarknaden och dess regelverk
• erfarenhet av parts- och omställningsverksamhet
• vana vid förhandlingssituationer
• goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift
• mycket goda kunskaper i officepaketet liksom god förmåga att hantera it-baserade verktyg

Egenskaper

• förmåga till egen drivkraft och eget ansvarstagande
• starkt fokus på verksamhetsnytta och resultatorientering
• vilja att själv arbeta både operativt och strategiskt
• stark kommunikativ förmåga och trivs med att bygga och underhålla relationer
• ett strukturerat och metodiskt arbetssätt
• hög problemlösningsförmåga med förmåga att hantera flera parallella uppgifter

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 0