Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Client Support Manager

För uppdragsgivares räkning söker vi en Client Support Manager.

Rollen

I en värld där kontakten och relationen med kunderna är en självklar nyckel till framgång har förmågan att snabbt och professionellt kunna besvara frågor och hjälpa till att lösa problem aldrig varit viktigare. Som chef för funktionen Client Support ansvarar du för ett kompetent team om nio medarbetare som dagligen stöttar kunderna i en komplex miljö där frågorna är av vitt skild karaktär.

Du leder det dagliga arbetet med att fördela resurser, coacha medarbetare och följa upp leverans, samtidigt som du sätter långsiktiga mål och utvecklar kompetensen inom gruppen. Som chef sätter du upp KPI:er och arbetar med system ur vilka data kan hämtas för kravställning och uppföljning.

I ett stort pågående förändringsprojekt, som påverkar organisationen globalt såväl som lokalt, satsas det stort på att förändra arbetssätt och organisationsstruktur. En viktig del i detta är rollen som Client Support Manager, som är en ny roll och som innebär att du får en fantastisk möjlighet att bygga upp en professionell och modern funktion som står väl rustad inför framtiden.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du har drivit utveckling av eller byggt upp en kundservice- eller kundsupportorganisation, där kontakt skett direkt mot konsumenter/användare. Med denna erfarenhet har du utvecklat din förmåga att sätta en struktur och definiera uppdraget för gruppen i samklang med övriga funktioner internt, och så vet du vilka möjligheter och fallgropar det finns längs med vägen.

Du är en uppskattad ledare som coachar medarbetare till framgång genom tydliga mål, uppföljning och lyhördhet.

Du trivs i en miljö som präglas av förändring och har lätt för att anpassa dig, samtidigt som du också drivs av en tydlig målsättning för ditt specifika område, är analytisk och vet vad som krävs för att nå framgång. Du är nyfiken på hur olika verktyg kan användas för att ge kunden bästa tänkbara service, och har god insikt i de olika komponenter som finns utöver att erbjuda support per telefon och mail. Du navigerar lätt mellan det övergripande och det konkreta, och har förmågan att dyka ned i det dagliga arbetet utan att tappa siktet på det långsiktiga målet.

Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se, eller Petter Pålsson, researchkonsult, petter.palsson@k2search.se.

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

Executive Search se.