Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Hotell & Restaurangchef

På en halvö mellan sjöarna mjörn och sävelången, i natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar samt ett stort och varierat växt- och djurliv, ligger Öijared. Öijared säteri har sedan 1000-talet gått i arv, från generation till ¬generation, från familj till familj. Och präglats av såväl godsherrar som torpare. Området är delvis klassat som riksintresse för sina rika natur- och kulturvärden. På våra 1750 ha mark med omgivande sjöar drivs idag ett öppet och långsiktigt hållbart mångbruk.

Öijared är en mötesplats med varm atmosfär som ger utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och innovation.vi söker en erkänt duktig ledare som kan driva och utveckla verksamheten vid Öijared resort. Det unika med Öijared är antalet golfbanor, det unika klubbhuset, den höga servicenivån samt golfen som en central del i ett blomstrande socialt liv.

Sedan satsningen på att bygga ett hotell har Öijared haft en god tillväxt både inom golfen, konferensverksamheten och med antalet gästnätter. Idag spelas ca 75.000 ronder golf och hotellet kommer 2017 att cirka 10.000 gästnätter.

Tjänsten är en nyckelroll med fokus på att driva säljarbetet som skapar trafik av gäster så väl under sommar- som vintersäsong

Kvalifikationer

• erfarenhet av liknande position inom hotell/restaurangverksamhet
• ledarerfarenhet.
• förmåga att växla mellan att ha helhetsperspektiv och att vara operativ.
• erfarenhet av affärsutveckling inom serviceverksamhet.
• erfarenhet av att skapa kvalitet och kundupplevelse

Egenskaper

• strategisk förståelse för kvalificerad försäljning samt en vilja att göra affärer.
• positiv och entusiasmerande.
• serviceinriktad
• stark drivkraft.
• lojal

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611