Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Hotell & Restaurangchef

På en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, i natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar samt ett stort och varierat växt- och djurliv, ligger Öijared. Öijared Säteri har sedan 1000-talet gått i arv, från generation till ¬generation, från familj till familj. Och präglats av såväl godsherrar som torpare. Området är delvis klassat som riksintresse för sina rika natur- och kulturvärden. På våra 1750 ha mark med omgivande sjöar drivs idag ett öppet och långsiktigt hållbart mångbruk. Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke
som upplevelser, utveckling och ¬innovation
Läs mer på www.oijared.se 

Öijared är en mötesplats med varm atmosfär som ger utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och innovation.Vi söker en erkänt duktig ledare som kan driva och utveckla verksamheten vid Öijared resort. Det unika med Öijared är antalet golfbanor, det unika klubbhuset, den höga servicenivån samt golfen som en central del i ett blomstrande socialt liv. Sedan 2014 är anläggningen kompletterad med ett hotel (34-rum, 200 bäddar), gym, hinderbana samt löparslingor och mountainbikeslingor.Öijared har också ett flertal konferensrum, det största med en kapacitet för 100 personer.

Sedan satsningen på att bygga ett hotell har Öijared haft en god tillväxt både inom golfen, konferensverksamheten och med antalet gästnätter. Idag spelas ca 75.000 ronder golf och hotellet kommer 2017 att cirka 10.000 gästnätter. De övernattande gästerna består av såväl golfare som konferensgäster och privatpersoner.

Tjänsten är en nyckelroll med fokus på att driva säljarbetet som skapar trafik av gäster så väl under sommar- som vintersäsong

Kvalifikationer

• Erfarenhet av liknande position inom hotell/restaurangverksamhet
• Ledarerfarenhet.
• Förmåga att växla mellan att ha helhetsperspektiv och att vara operativ.
• Erfarenhet av affärsutveckling inom serviceverksamhet.
• Erfarenhet av att skapa kvalitet och kundupplevelse

Egenskaper

• Strategisk förståelse för kvalificerad försäljning samt en vilja att göra affärer.
• Positiv och entusiasmerande.
• Serviceinriktad
• Stark drivkraft.
• Lojal

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Lena Serner på K2 Search AB, tel. 0702-900 995 eller Esra Yucel tel.0735-216 502..Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se 

Executive Search se.