Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef för publika avdelningen, Stockholm

Vill du vara med och bidra till att öka allas kunskaper om vår gemensamma miljö och natur? bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete, genom att erbjuda en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt?
med ny museichef under 2008 och rekrytering av flera nyckelpersoner förnyas museets ledning. Detta gör att museets strategiska inriktning, ledningsstruktur och arbetsformer kommer att förändras och utvecklas. Som avdelningschef har du en viktig uppgift i detta förändringsarbete. Du är en av fem personer i museets ledningsgrupp och deltar i utvecklingen av hela museets verksamhet. Uppdraget innebär stort ansvar och stort handlingsutrymme i både det strategiska och det dagliga arbetet.

Vi erbjuder
chefen för publika avdelningen deltar i museets strategiska arbete och leder och utvecklar den publika verksamheten.

Chefen för publika avdelningen ska bland annat:
• leda verksamheten i nära samarbete med avdelningens enhetschefer
• aktivt arbeta för delaktighet och samverkan inom avdelningen
• i dialog med avdelningens enheter prioritera och optimera publika avdelningens resurser, samt löpande arbeta med insatser för att effektivisera verksamheten.
• verka för att museets publika verksamhet håller högsta kvalitet och att museet utvecklas till en central arena för natur- och miljöinformation och kommunikation i sverige och norra europa.
• aktivt arbeta med att attrahera bidragsgivare och samarbetspartners
• skapa och utveckla kontaktnät av betydelse för den verksamhet som bedrivs inom avdelningen
• bedriva kontinuerlig omvärldsanalys
• aktivt samverka med övriga avdelningar
• ansvara för att utvärdering sker av museets publika arbete

Kvalifikationer
• du har en examen på högskolenivå, gärna inom något av museets ämnesområden, alternativt insikt i och förståelse för den naturvetenskapliga forskningens uppdrag och arbetssätt.

• du har erfarenhet av att arbeta med kunskapsförmedling och påverkansarbete i verksamheter kopplade till naturens värden.

• du har goda ledaregenskaper och dokumenterad erfarenhet av att leda chefspersonal och verksamhet i en utåtriktad och kunskapsintensiv organisation.

• du har intresse av och förmåga att etablera och utveckla kontakter med för museet viktiga aktörer samt att delta i den offentliga debatten.

Egenskaper
befattningen ställer krav på ledarskap, relationsskapande, kommunikativ förmåga och förmåga att fatta beslut samt planerande och administrativ kompetens. Du bör ha vana vid att arbeta med utvecklingsarbete i en beställarorganisation i nära samverkan med olika kompetensområden.

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 3