Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kreditchef

Vill du vara med och utveckla nya framtida tillväxtföretag? Brinner du för entreprenörskap och företagande? Då är det här rollen för dig.

Rollen

Almi har haft en avgörande roll för ett stort antal svenska företags framgång och tillväxt. Nu tar vi nästa steg i vår egen utveckling för att ännu fler företag ska kunna utvecklas och växa.

Som Kreditchef på Almi har du det samlade ansvaret för koncernens utlåningsverksamhet gällande kvalitet i hela kreditprocessen, vilket innefattar riskhantering, riskkontroll, riskuppföljning, obeståndshantering samt låneadministration. Du leder kreditfunktionen, vilket innebär att du via dina två teamchefer leder personal inom låneadministration, obestånd och kreditstöd, totalt 15 personer.

En viktig del i rollen, som också är tätt förknippad med Almis pågående förändringsarbete, är att etablera ett konsekvent arbete inom ditt område genom hela organisationen. Till din hjälp har du kreditchefer i Almis samtliga regioner, som rapporterar till sin regionala vd men som också funktionellt tillhör den koncerngemensamma kreditfunktionen som leds av dig. Tillsammans strävar ni efter de bästa riktlinjerna och arbetssätten för att Almi ska ha bästa kvalitet i sin utlåningsverksamhet.

Du rapporterar till chefen för Företagspartner, som också är vice vd i Almi-koncernen, och deltar som föredragande i affärsområdets ledningsgrupp. Du kommer också att delta i möten med Almis koncernledning.

Att arbeta på Almi

På Almi har alla ett starkt gemensamt intresse – vi vill se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. För att trivas hos oss ska du stimuleras av att arbeta för andra människors framgång och hållbart företagande. Vi söker medarbetare som är utåtriktade, tänker affärsmässigt och har ett stort engagemang för företagande. Miljön är dynamisk och ger möjlighet till personlig utveckling.

Almi befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Det är en innovativ och nytänkande miljö. Drivkraften är att optimera resurserna för att skapa tillväxt i företag. Affärsområdet Företagspartner kommer att ha en mycket viktig roll i Almis fortsatta utvecklingsarbete.

På Almi är kompetensnivån hög och samhällsengagemanget en viktig drivkraft. Vi ligger i framkant gällande mångfaldsarbete, det gäller både i arbetet med ut mot företagen och i den interna verksamheten. Almi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt och vi tror på att våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.

Vem är du?

Du har sedan din examen skaffat dig gedigen erfarenhet inom kreditområdet och känner dig bekväm i att axla en roll där du via direkt och indirekt ledaransvar sätter upp en ny funktion och driver förändringsarbete. Ingen slår dig på fingrarna när det gäller utlåningsverksamhet, kreditanalys och riskkontroll eftersom du arbetat med detta i en ledande befattning, kanske till och med i en matrisorganisation eller annan komplex verksamhet.

Du trivs i en miljö där dina idéer och din kompetens tas tillvara och där du har stort mandat att utforma din roll. För dig är det genuint inspirerande att driva förändring genom dialog, lyhördhet och tydlighet. Du har lätt för att bygga varaktiga relationer både internt och externt och vill vara i en miljö där lagarbete är en av de främsta kulturbärande värderingarna. Dina medarbetare återkopplar till dig att du hyser högt förtroende för dem och är närvarande och coachande. Mångfaldsperspektivet är en naturlig del i ditt ledarskap. För dig är det självklart att växla mellan det operativa och strategiska perspektivet, och du har en affärsmässighet i allt du gör.

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med K2 Search. Önskar du mer information eller har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulter Katarina Åhlin på katarina.ahlin@k2search.se eller Josefin Cohen på: josefin.cohen@k2search.se. Vi ser fram mot att få din ansökan senast den 18 augusti 2017.

.