Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Produktionschef

För kunds räkning söker vi en erfaren produktionschef för ett längre uppdrag, ca 12 månader.

Uppdraget är att tillsammans med befintlig produktionschef genomföra en stor satsning på att förbättra företagets sätt att hantera en ökande efterfrågan och nya kunder genom att bl.

– hitta och utveckla ny potential i produktionen genom en effektiv processtyrning.
– ställa om organisation och arbetssätt
– skapa en bättre stabilitet vid olika produktionsbehov genom proaktiv bemanningsplanering.

Du kommer att ha löpande kontakter med fackliga företrädare då det kan komma att ske förändringar i produktion och bemanning.

Ansvar för underleverantörer och att utveckla dessa samarbeten samt att delta i ledningsgruppens arbete under uppdraget ingår i tjänsten.

Du behöver ha en gedigen ledarerfarenhet av industriell produktion, 5-10 år, och känna dig bekväm med att vara med på produktionsgolvet.

Till sist vill vår uppdragsgivare att du är en person som vågar påbörja aktiviteter utan att grundarbetet är helt klar.

Tillfälligt hög arbetsbelastning, eller utvecklingsprojekt som behöver bemannas med rätt kompetens är andra situationer då många företag brukar välja en interimslösning istället för att anställa. Läs mer

id610