Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Produktionschef

För kunds räkning söker vi en erfaren produktionschef för ett längre uppdrag, ca 12 månader. Vi tror att du bor i södra Sverige och är beredd att veckopendla om det är nödvändigt.

Uppdraget är att tillsammans med befintlig produktionschef genomföra en stor satsning på att förbättra företagets sätt att hantera en ökande efterfrågan och nya kunder genom att bl. a:

– Hitta och utveckla ny potential i produktionen genom en effektiv processtyrning.
– Ställa om organisation och arbetssätt
– Skapa en bättre stabilitet vid olika produktionsbehov genom proaktiv bemanningsplanering.

Du kommer att ha löpande kontakter med fackliga företrädare då det kan komma att ske förändringar i produktion och bemanning.

Ansvar för underleverantörer och att utveckla dessa samarbeten samt att delta i ledningsgruppens arbete under uppdraget ingår i tjänsten.

Du behöver ha en gedigen ledarerfarenhet av industriell produktion, 5-10 år, och känna dig bekväm med att vara med på produktionsgolvet. Vana att arbeta med processtyrning, mätetal och modeller (gärna LEAN) är viktigt för uppdraget.

Till sist vill vår uppdragsgivare att du är en person som vågar påbörja aktiviteter utan att grundarbetet är helt klar.

Du är välkommen att kontakta mig på:
076-125 00 84 eller carl.sterner@k2search.se
Periodvis kan det vara svårt att nå mig, men jag hör av mig så snart jag kan.

Executive Search se.