Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Verkställande direktör

För en klients räkning söker vi en vd till ett mindre, väletablerat och familjeägt företag med kopplingar till byggbranschen.

Verksamheten är inriktad mot både ny- och ombyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter. Spännviden på uppdragen är stor; från idéstadie till färdigställande. Bolaget har ett 30-tal kvalificerade och engagerade medarbetare med kontor i centrala Stockholm.

Bolaget har en företagskultur som präglas av bland annat kundfokus, samarbete och långsiktighetet samt höga krav på kvalitet.

Som verkställande direktör ansvarar du för:
• Löpande förvaltning
• Arbetsledning och utveckling av personal
• Stöttning av direktrapporterande chefer
• Försäljning och positionering
• Rapportering till och arbete med styrelsen

Uppdraget är att utveckla bolaget på ett tryggt sätt med en kontinuerlig tillväxt utan onödigt risktagande. Långsiktig lönsamhet och stabil avkastning går framför snabb tillväxt. Företagskulturen och företagets goda rykte ska förädlas ytterligare.

Erfarenhet och bakgrund

Förståelse för byggprocesser/projektering är ett krav. Likaså tidigare chefserfarenhet och förståelse för ett konsultbolags förutsättningar.

Den ideala kandidaten har en utbildning som ekonom, högskole- eller civilingenjörer, arkitekt eller liknande.

Kompetenser

Drivkraft och uthållighet – t.ex. strävar konsekvent efter att uppnå mål och syften samt upprätthåller en positiv inställning trots motgångar och misslyckanden.
Kommersiellt fokus – t.ex. söker sätt att förbättra befintliga tillvägagångssätt och metoder för att öka organisationens kommersiella framgång samt överväger de kort- och långsiktiga
kommersiella effekterna av sina handlingar.
Teamarbete – t.ex. skapar en harmonisk och samarbetsinriktad atmosfär samt föregår med gott exempel när det gäller lagarbete.
Engagemang för organisationen – t.ex. ser till att aktiviteter sker i enlighet med organisationens syfte samt visar en involverad och engagerad inställning till organisationen.
Omdöme och beslutsfattande – t.ex. beaktar all tillgänglig och relevant information vid beslutsfattande samt identifierar tänkbara konsekvenser av ett beslut.
Effektiv delegering – t.ex. delegerar arbete utifrån personers kunskap, färdigheter och erfarenhet samt visar förtroende för de personer han/hon har delegerat uppgifter till.
Muntlig kommunikation – t.ex. kommunicerar med entusiasm och självförtroende samt förmedlar effektivt de viktigaste delarna av ett budskap till andra.
Självkännedom – t.ex. är medveten om sina starka och svaga sidor samt kontrollerar hur sitt beteende påverkar andra.

För ytterligare information, välkommen att kontakta K2 Search: Patrik Peter 070 977 55 80 / patrik.peter@k2search.se eller Anders Hollquist 073 514 33 09 / anders.hollquist@k2search.se

.