Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Marknads- och försäljningschef

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Previa hjälper privata företag och offentliga verksamheter att skapa sunda och lönsamma arbetsplatser där chefer, ledare och medarbetare trivs och presterar. Previa är ett svenskt företag inom hälsobranschen med cirka 1100 anställda. Företaget ägs sedan 2014 av Falck Health Care Holding AB. Previa finns på 135 platser över hela Sverige. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. De anställda är bland annat företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, fysioterapeuter/ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, hälsoutvecklare och organisationskonsulter. Läs mer på www.previa.se 

Med tjänster som är anpassade för såväl individen som organisationen utvecklar Previa verksamheter och skapar påvisbara resultat som hjälper till att nå verksamhetsmål. Previa hjälper organisationer att utveckla sitt ledarskap, engagera sina medarbetare, skapa en positiv arbetsmiljö och effektivisera sin organisation. Previa bidrar aktivt till att företag eller organisationer ökar attraktionskraften, effektiviteten och konkurrenskraften på marknaden.

Previa har en stark marknadsposition med ett starkt varumärke, som står för trygghet, pålitlighet och hög kompetens. Previa driver ett stort digitaliseringsprojekt, som ska leda bolaget in i framtiden där Previa ska uppfattas som den ledande företagshälsan i att använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetsgivarens arbete att säkra och utveckla god hälsa och hållbar arbetsmiljö.

Rollen – uppdraget

Som marknads- och försäljningschef kommer du ansvara för förändringsledning i tydlig riktning mot digitalisering. Detta är en ständig utvecklingsfråga, och en tydlig utmaning här och nu. Att leda verksamheten där du bidrar med stort kundfokus samt vilja att utveckla, förbättra och skapa kunderbjudanden som ligger rätt i tiden, både idag och imorgon.

• Målsätta och följa upp Previas säljstrategi samt totala försäljningsbudget tillsammans med marknadsområdena.
• Bibehålla och utveckla strategiska kundrelationer med befintliga och nya kunder. Ansvar för utvalda strategiska kunder.
• Ansvara för marknadsaktiviteter, tema för sälj- och marknadskampanjer, försäljnings- och marknadsmaterial på central nivå
• Utveckla och implementera processer kopplade till försäljning och marknadsområdet,
t ex säljprocess, CRM och andra säljverktyg
• I nära samarbete med operativa verksamheten skapa optimal affärs- och kundutveckling
• Ansvara för principer för kundsegmentering, målsättning, uppföljning och styrmodeller för säljorganisationen
• Ansvara för centrala rapporter och uppföljning samt strategisk kartläggning av organisationen och säljverksamheten totalt
• Mäta, analysera och följa upp kundupplevelser
• Upprätta rollbeskrivningar för säljorganisationen
• Strategisk kompetensplanering och utveckling inom säljorganisationen
• Leda och driva säljledningsmöten
• Linjeansvar för den centrala säljfunktionen
• Ansvara för verksamhetsutveckling med nära koppling till marknad- och försäljning
• Ansvara för kundservice

Din profil

Du har senior erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring och inom komplex tjänsteförsäljning med större strukturaffärer. Du kan visa på goda resultat i ett affärsmässigt utmanande förändringsarbete. Du besitter gedigen förhandlingsvana och har dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer.

Vi ser att din ledarprofil karaktäriseras av en stark initiativkraft och uthållighet, att verkligen ta saker i mål trots motstånd och utmaningar längs vägen. För dig är det viktigt att få bidra till en förflyttning – att leda en förändringsresa! Affärsorienterad, tydligt motiverande och entusiasmerande som naturlig ledare för dina medarbetare är egenskaper och förmågor du känner igen dig i. På Previa ser vi gärna att du är innovativ, modig och mogen.

Låter det intressant?

I detta uppdrag samarbetar Previa med K2 Search.
Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig till ansvarig rekryteringskonsult Gabriella Huss, gabriella.huss@k2search.se Det går även bra att kontakta ansvarig researchkonsult Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se
Varmt välkommen med din ansökan snarast! Vi intervjuar löpande under processen.
Ansök via www.k2search.se

.