Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Marknads- och försäljningschef

Previa är sveriges ledande företag inom företagshälsa. Previa hjälper privata företag och offentliga verksamheter att skapa sunda och lönsamma arbetsplatser där chefer, ledare och medarbetare trivs och presterar. Previa är ett svenskt företag inom hälsobranschen med cirka 1100 anställda. Företaget ägs sedan 2014 av falck health care holding ab. Previa finns på 135 platser över hela sverige. Huvudkontoret är beläget i stockholm. De anställda är bland annat företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, fysioterapeuter/ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, hälsoutvecklare och organisationskonsulter.

Med tjänster som är anpassade för såväl individen som organisationen utvecklar previa verksamheter och skapar påvisbara resultat som hjälper till att nå verksamhetsmål. Previa hjälper organisationer att utveckla sitt ledarskap, engagera sina medarbetare, skapa en positiv arbetsmiljö och effektivisera sin organisation.

Previa har en stark marknadsposition med ett starkt varumärke, som står för trygghet, pålitlighet och hög kompetens.

Rollen – uppdraget

Som marknads- och försäljningschef kommer du ansvara för förändringsledning i tydlig riktning mot digitalisering. Detta är en ständig utvecklingsfråga, och en tydlig utmaning här och nu.

• målsätta och följa upp previas säljstrategi samt totala försäljningsbudget tillsammans med marknadsområdena.
• bibehålla och utveckla strategiska kundrelationer med befintliga och nya kunder.

Din profil

Du har senior erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring och inom komplex tjänsteförsäljning med större strukturaffärer. Du kan visa på goda resultat i ett affärsmässigt utmanande förändringsarbete.

Vi ser att din ledarprofil karaktäriseras av en stark initiativkraft och uthållighet, att verkligen ta saker i mål trots motstånd och utmaningar längs vägen. För dig är det viktigt att få bidra till en förflyttning – att leda en förändringsresa! affärsorienterad, tydligt motiverande och entusiasmerande som naturlig ledare för dina medarbetare är egenskaper och förmågor du känner igen dig i.

Låter det intressant?

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare. Läs mer

id609 1