Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef Stadsprojekt Malmö

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen. Att arbeta på Jernhusen innebär att aktivt jobba för att fler väljer hållbara resor och transporter. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Idag är vi cirka 200 medarbetare och vill ha fler med på resan för en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige. Jernhusen är helägt av svenska staten och äger 167 fastigheter till ett värde av 15,5 miljarder kronor.
Läs mer om oss på www.jernhusen.se 

Vill du vara med att bygga och utveckla regionens verksamhet inom ett stabilt företag med ett starkt varumärke som är i en spännande tillväxtfas?

Jernhusens affärsområde Stadsprojekt arbetar med att utveckla den stationsnära staden. Detta är markområden/fastigheter som ofta påverkar stadsbilden och det kräver god förståelse för samhälle, infrastruktur, stationens roll i staden samt för flöden av resenärer och trafik. För att projekten ska bli framgångsrika krävs mycket samverkan med kunder, kommun, myndigheter, andra fastighetsägare med flera för att tillsammans skapa en attraktiv stadsmiljö.

Jernhusen behöver rekrytera en ny Regionchef Malmö, då nuvarande Regionchef går vidare internt till en nationell roll som Affärsstrateg. Rollen är en del i affärsområdets ledningsgrupp och rapporterar till Affärsområdeschef Stadsprojekt.

I Malmö är vår utveckling av nya stadsdelen Södra Nyhamnen https://www.sodranyhamnen.nu/ igång, första kontorshuset Glasvasen står klart och nästa kvarter med kontor (Foajén) https://foajen.se/ och bostäder börjar byggas inom kort. Sedan följer ytterligare kontors- och bostadsprojekt. Jernhusen driver även utveckling av stationsområdet i Lund och projekt runt Östervärns station i Malmö mfl stationsorter i Skåne.

Vi erbjuder dig

Du får möjlighet att komma in i en spännande tillväxtfas och en spännande uppbyggnadsfas i ett stabilt bolag med starkt varumärke. Du kommer få stora möjligheter att påverka samt driva rollen och ditt ansvarsområde självständigt med spännande utvecklingsprojekt. Du kan påverka och skapa en bättre stadsmiljö samt bidra till en mer hållbar framtid. Jernhusen äger intressanta markområden och möjligheterna att arbeta med kul projekt är stora och garanterade. En möjlighet att arbeta i ett affärsdrivet bolag med ett bra klimat och en utvecklande miljö med stor kompetens.

Övergripande ansvarsområden

Regionchefen har ansvar att tillvarata fastighetsbeståndets fulla potential i regionen och skapa värden på ett sådant sätt att Jernhusens mål, såväl strategiska som operativa kan nås.
Regionchefen är beställare i projekten och ansvarar för samtliga stadsprojekt i regionen genom att vara strategiskt oh affärsmässigt ansvarig för projekten från tidiga skeden till dess förvaltningsskede och har fullt resultatansvar för dessa.
Ansvar för att bygga upp och utveckla organisationen i regionen med fullt personal- och ledaransvar för regionens medarbetare.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör med bygg- och fastighetsinriktning, samhällsbyggande eller lantmäteri eller arkitektutbildning.
Du har mångårig erfarenhet från fastighetsbolag med projektutveckling och haft en ledande roll med ett starkt intresse för ledarskap.
Du har kunskap från stadsutvecklingens alla dimensioner och byggprojekt från vision och planarbete till genomförande, van vid att ha det affärsmässiga huvudansvaret.
Arbetat med affärsutveckling och projektutveckling i större komplexa multiprojekt samt infrastrukturfrågor. Van vid olika investeringar och transaktionsfrågor samt erfarenhet från kommunala samhällsplaneringsprocesser. Du har ett starkt lokalt nätverk.

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med Jernhusens värdeord; Vi är engagerade, vi tar ansvar och vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil ledare som är beslutsmässig och har pondus. Du är en visionär som har förmåga att utveckla en ambitiös men realistisk affärsvision och överföra denna till en fungerande strategi. Du har affärskraft och förmåga att se och ta vara på affärsmöjligheter. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.

Vi söker dig som ser möjligheterna i tjänsten och som vill dela med dig av din erfarenhet, engagemang och driv. Vi vill att du berättar för oss vad det är som gör denna roll till just din utmaning. Vad är det som lockar dig och vad tänker du kring rollen? Berätta helt enkelt för oss varför du vill anta utmaningen!

Övrigt

Placeringsort Malmö, du ska kunna resa i tjänsten, främst inom regionen och till Jernhusens huvudkontor i Stockholm.

Jernhusen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering.
Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med:
Eva Backstam | 076-000 18 20 eller
Johanna Mattsson | 073-521 65 00
Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Ansök till tjänsten på www.k2search.se. Urval, intervjuer och tester sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

.