Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Strategisk Kvalitetsutvecklare

Green Cargo erbjuder effektiv och hållbar järnvägslogistik för det svenska näringslivet. Vår vision är att erbjuda järnvägslogistik i världsklass. Vi kör ca 70 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Vi är en helintegrerad del av våra största kunders logistikkedja och utgör därför en viktig faktor i utvecklingen av det svenska näringslivet. Vi har verksamhet och anställda på ca 70 orter i hela Sverige, från Kiruna till Malmö. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 1 900 anställda och en årsomsättning på ca 4,2 miljarder SEK. Våra kunder erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Som Strategisk Kvalitetsutvecklare kommer du att styra det integrerade ledningssystemet i nära samarbete med HR, Produktion och Kommunikation samt förvalta och utveckla ledningssystemet enligt kvalitets- och arbetsmiljö-standarder.

I rollen kommer du vara sakredaktör för styrande dokument relaterade till kvalitetsledning och ta fram underlag till Ledningens genomgång. Du tar även fram plan för intern och extern revision samt leder/medverkar vid interna revisioner och samordnar externa revisioner.

Du har ansvar för att koordinera kundrevisioner och kundenkäter som rör Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Säkerhet och Farligt gods. Du bevakar också lagändringar och säkerställer att åtgärder vidtas om de påverkar oss och ansvarar för rutin och checklista för egenuppföljningen

I rollen har du ett övergripande ansvar för dokumentstyrningen inom Green Cargo. Du förväntas förvalta och utveckla system för Green Cargos styrande dokument och har ett övergripande ansvar för Våra Dokument (inklusive publicering).

I rollen är det naturligt att identifiera förbättringsområden baserat på revisioner samt stötta i arbetet med relaterade förbättringar.

Vi erbjuder

Du kommer in i en organisation med positiv känsla, platt organisation och korta beslutsvägar. Här har du med rätt verktygslåda goda möjligheter att driva och vidareutveckla försäljningen och verksamheten i ett marknadsledande bolag med högkvalitativa produkter.

Kvalifikationer

• Minst 5 års erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete. Kanske har du varit del av större grupp och nu vill ta mer eget ansvar.
• Erfarenhet från industriföretag många olika sajter och med en hög grad av komplexitet.

Kompetenser

• Strukturerad
• Analytisk
• Lösningsorienterad
• Bra på samarbete
• Stark kommunikatör
• Verksamhetsintresserad/affärsinriktad

Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av Linus Norrbom (linus.norrbom@k2search.se)
eller Omar Zaghdane (omar.zaghdane@k2search.se) på K2 Search AB. Vi kommer att läsa
ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Ansök tjänsten på
www.k2search.se Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Executive Search se.