Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR Business Partner

Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Företaget ingår i Agra AS koncernen som är ett expansivt norskt familjeföretag sedan 130 år. Agra har verksamhet i Danmark, Norge och Sverige och koncernen omsätter ca 3,8 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 750 miljoner. Foodmark har ca 210 anställda i Sverige och arbetar med välkända varumärken som Rydbergs, Lohmanders, Fjällbrynt samt Jensens såser. För mer information, besök www.foodmark.se 

Foodmark bygger en helt ny och toppmodern produktionsanläggning i Haninge, till vilken all produktion av sås, ost och majonnäs kommer att förläggas. Anläggningen beräknas vara färdigställd i början av 2018, då all personal ska stå redo att komma igång inför sommarens högsäsong.

Rollen

Du kommer vara Foodmarks första HR BP med ansvar för företagets största produktionsenhet. Eftersom anläggningen är ny kommer ditt första fokus vara rekrytering – viss personal flyttar med från tidigare lager och produktionsanläggning medan ett stort antal ska nyrekryteras. Gemensamt för all personal är att få introduktion och utbildning för att etablera strukturer, arbetssätt och kultur i den nya fabriken.

Som HR Business Partner har du en bred roll som bland annat innebär att du är ett stöd till cheferna, ser till att det finns policyer som tydligt kommuniceras, driver förhandlingar med fackförbunden och ser till att arbetet på Foodmark sker i enlighet med de strikta regler som gäller för livsmedelsproduktion.

I tillägg till ansvaret för HR på fabriken arbetar du också tätt med Foodmarks HR-direktör i olika centrala HR-projekt. Du kommer till exempel att vara ansvarig för företagets arbetsmiljöarbete, vilket innebär att du håller dig välinformerad på området, reviderar policyer och utformar och genomför utbildningar på området.

Du rapporterar till fabrikschefen och är medlem av fabriksledningen, samt har en streckad linje till HR-direktör.

Att arbeta på Foodmark

Foodmark är ett framgångsrikt och lönsamt tillväxtbolag med starka varumärken. I organisationens pågående förändringsarbete spelar HR en avgörande roll eftersom kultur, värderingar och attityder är en förutsättning för att nå det framtida önskade läget. Värderingarna ska genomsyra hela verksamheten och är desamma oavsett vad man arbetar med – långsiktighet, handlingskraft, förtroende och engagemang är de grundvärderingar som respektive arbetsgrupp fyller med beteenden.

Rollen som HRBP är en fantastisk möjlighet att få vara med i etableringen av en helt ny produktionsenhet. Du har mandat i att vara expert på HR, men driver genom fabriksledningen både strategiska och operativa frågor som är angelägna för Foodmarks produktion.

En spännande del i rollen är att medverka i och/eller driva olika HR-projekt på central nivå i nära samarbete med HR-direktör.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Vi tror att du efter din HR-utbildning skaffat dig en bred erfarenhet inom HR, där du sannolikt brinner lite extra för rekrytering, arbetsrätt och arbetsmiljö i en personalintensiv miljö. Du är van vid att dyka ned i individuella ärenden och coacha chefer i deras dagliga utmaningar, samtidigt som du höjer blicken och ser det strategiska perspektivet och kan sätta strukturer och driva projekt.

Du är kreativ och nytänkande, med hög energi och vilja att se resultat av ditt arbete. Du är också en utpräglad lagspelare som med stor respekt driver förändring genom kommunikation och lyhördhet.

Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se, eller Petter Pålsson, researchkonsult, petter.palsson@k2search.se.

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

.