Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Produktionschef Syd Econova Garden

Econova är en innovativ koncern som arbetar för en hållbar framtid. Affärsidén är att skapa hållbara affärer inom återvinning och trädgård. Econova har en nyckelroll i att minska miljöpåverkan i samhället. Det gör econova genom att behandla och förädla restprodukter och återvinna dessa till ny råvara; ändliga resurser ersätts med återvunnet material. Econovas styrka ligger i kunskapen om behandling och förädling av restprodukter och återvinning av dessa till resurser/råvaror i ett kretslopp. Verksamheten kommer fr om den 1 januari 2018 att bedrivas i två bolag econova recycling och econova garden.

Om bolaget

Econova garden erbjuder ett brett sortiment av jordprodukter på den nordiska marknaden. Varje år producerar vi cirka 250 000 ton jordprodukter för plantering, anläggning, marktäckning och specialändamål. I vår jordproduktion eftersträvar vi att ersätta jungfruliga material med sekundära råvaror. Åkerjord, sand och organiskt material är grunden för alla jordprodukter. Det organiska materialet kan vara torv, bark, naturgödsel eller någon form av kompost. Sedan många år är vi enda jordproducent i sverige att använda fibermull, en komposterad träfiber, som råvara till våra jordar. Alla råvaror som ingår i econovas jordproduktion är kvalitetssäkrade.

Om rollen

Econova garden behöver förstärka sin organisation med en driven produktionschef syd med ansvar för econovas produktionsenheter i södra sverige. Företaget står inför en spännande framtid med stort fokus på utveckling av sina produktionsenheter för att möta en framtida expansion.

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter

Ansvarsområden;
• du brinner för produktion och har stor erfarenhet av att driva förbättringar och effektiviseringar av produktionsanläggningar
• ditt ansvarsområde blir södra sverige med utgångspunkt från sösdala och vår jordfabrik där. Produktionsanläggningen i sösdala står för stora utmaningar vad gäller kompetensutveckling och produktivitetsförbättringar
• du kommer att ansvara för att skapa ett arbetssätt för att styra, mäta samt följa upp satta mål inom ansvarsområdet.

Arbetsuppgifter;
• leda och fördela arbetet inom regionen
• säkerställa att regionen är rätt bemannad och att personalbehovet på de olika anläggningarna optimeras
• säkerställa att produktionen når planerade mål
• driva miljöarbetet inom ansvarsområdet
• målstyrning med hjälp av kpi:er tillsammans med medarbetare utifrån företagets övergripande mål

Professionell bakgrund och erfarenheter

• civilingenjör alt utbildning och arbetslivserfarenhet som econova bedömer som likvärdig
• minst 4-5 års arbetslivserfarenhet som produktionschef eller liknande
• erfarenhet av lean-arbete, gärna med någon form av utbildning, t ex six sigma eller liknande
• du har ett stort intresse av människor och ser stora möjligheter när det gäller utveckling av dina medarbetare
• du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift och har körkort

Personliga egenskaper

• modern ledare – situationsanpassad ledarstil
• resultatinriktad – hög självständighet med stark egen motor
• systematisk och strukturerad – ordning och reda i stort och smått
• relationsbyggande – får människor med sig
• kommunikativ – både muntligt och skriftligt

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611