Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Projektering & bygg, Göteborg

Göteborgs stads trafikkontor har ett övergripande ansvar för samordning av alla trafikfrågor i göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom samhällsplanering och trafik.
uppdraget är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov och vår vision är att erbjuda alla en effektiv, säker och hållbar rörlighet.

Arbetsbeskrivning
vi söker en enhetschef till enheten projektering & bygg. Tillsammans med ca 15 medarbetare svarar du för genomförandet av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt av stadens trafikanläggningar; gator och vägar, gång- och cykelbanor, hållplatser, spårvägsbana m m. Satsningarna på infrastruktur inom det västsvenska paketet liksom ett utökat bostadsbyggande i staden innebär en stor volym av byggprojekt, både mindre och mycket omfattande.

Som enhetschef har du personal- och budgetansvar och du ansvarar för planering, genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten. Eftersom vi är en beställarorganisation är vårt uppdrag att köpa projektering och byggande, liksom att styra utförande och kontroll av konsulter och leverantörer.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp liksom i kontorets chefsgrupp och förväntas där bidra i arbetet med kontorets strategiska frågor utifrån ett helhetsperspektiv.

Kvalifikationer
du har högskoleutbildning med lämplig inriktning. Ledarutbildning och/eller erfarenhet av personalledning är önskvärt.
du har flerårig erfarenhet gärna från anläggningsbranschen och erfarenhet/kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen i en kommun. Du är bra på att kommunicera och har intresse av kommunikationsfrågor. Du är resultatinriktad och kan kombinera sakkunskap med problemlösningsförmåga, helhetssyn och god förmåga att samarbeta.

Upplysningar om tjänsten
carl-johan borvander tel 031-788 1463

Fackliga företrädare
anette thorén, saco, tel 031-368 2624
thord lagercrantz, vision, tel 031-368 1545

Ansökan
rekryteringen sker i samarbete med k2 search.

Sista ansökningsdag 2012-07-29

K2 Search är en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekryteringLäs mer

id609 3