Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Avdelningschef Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund och verkar i 280 kommuner. SV Stockholm är en ideell och självständig organisation med Centerpartiet, Liberalerna och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) som grundorganisationer. Vi verkar i Stockholms stad och Lidingö stad och har egna verksamhetslokaler på Kungsholmen och på Södermalm, men mycket verksamhet genomförs också på annat håll runt om i hela Stockholm och på Lidingö. www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/ 

Vill du leda utvecklingen inom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms stad och Lidingö?

Nu och under de kommande åren satsar SV Stockholm för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur. Som avdelningschef får du en nyckelroll i den satsningen.

Du leder och samordnar det övergripande och strategiska arbetet. Du kommer att ha stor frihet att tillsammans med styrelsen och dina cirka 35-40 medarbetare driva och utveckla verksamheten inom avdelningen som är en egen juridisk enhet.

Du får ett övergripande ansvar för personal-, resultat-, strategi- och verksamhetsutveckling. Du kommer också att vara övergripande kontaktperson gentemot allmänhet, myndigheter, grundorganisationer samt övriga samverkande aktörer. Arbetet innebär även att agera ambassadör för folkbildningens uppdrag och värderingar.

Du rapporterar till styrelsen för SV Stockholm. Placering är vid kontoret på Södermalm.

Är du rätt person erbjuds du en spännande position och möjligheten att leda en förändringsresa inom en verksamhet som gör skillnad för många människor.

Kvalifikationer

Nödvändigt:
• Flera års ledarerfarenhet med formellt verksamhetsansvar för både personal och budget
• Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning
• Erfarenhet av att göra verksamhetsanalyser, ta initiativ till förbättringsåtgärder och genomföra dessa
• Förståelse för och kunskap om idéburen verksamhet

Meriterande:
• Akademisk utbildning

Kompetenser

Visionsförmedling – t.ex förmedlar verksamhetens inriktning och syften på ett tydligt sätt
Entreprenörsanda – t.ex fokuserar på nya möjligheter med potential för att nå resultat
Strategiskt tänkande – t.ex. reducerar komplexa situationer till ett fåtal nyckelprioriteringar för att nå de strategiska målen
Leda och ge direktiv – t.ex. sätter upp tydliga mål
Resultatorientering – t.ex. har en engagerad och beslutsam inställning till att uppnå önskat resultat
Genomförande av förändringar – t.ex. följer upp konsekvenserna av förändringsinitiativ och utvärderar om de har varit effektiva

Rollen kräver att du är omvärldsorienterad, har gott omdöme och självkännedom samt hämtar dina drivkrafter ur Studieförbundet Vuxenskolans värderingar.

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med Patrik Peter på
K2 Search AB, patrik.peter@k2search.se / 070-977 55 80. Intervjuer kommer att ske löpande så vill därför ha din ansökan snarast möjligt. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. För att ta reda på om du är den vi söker innehåller rekryteringsprocessen både arbetspsykologiska tester och intervjuer. Ansök om tjänsten på www.k2search.se 

Executive Search se.