Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Fund Manager, Almi Invest Östra Mellansverige

Almi invest är sveriges mest aktiva investerare i startups och gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom greentech. Almi invest förvaltar drygt 3 miljarder kronor och har sedan start investerat ca 1,8 miljarder i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a google, microsoft, apple och qlik eller noterats på olika börser. Almi invest är ett riskkapitalbolag inom almi-koncernen.

Rollen

I rollen som fund manager har du det övergripande ansvaret för det regionala riskkapitalbolaget almi invest Östra mellansverige ab. Den regionala portföljen består idag av ett 60-tal bolag med ca 200 miljoner kronor under förvaltning i fonden. Regionen omfattar fem län och genomför investeringar i bolag med hemvist främst i linköping, västerås, Örebro och uppsala.

Som fund manager arbetar även du operativt med investeringar, vilket innebär att du analyserar och utvärderar idéer och arbetar tätt tillsammans med entreprenörer och styrelser ur ett ägarperspektiv.

En viktig del av rollen innebär fortsatt fokus på almi invests positionering genom att vidareutveckla relationer och nätverk i hela regionen; både för att identifiera spännande startupföretag och etablera samarbeten med medfinansiärer.

Du ingår i almi invests ledningsgrupp, där du arbetar aktivt med almi invests fortsatta utveckling på strategisk nivå. Du rapporterar till styrelsen för det regionala riskkapitalbolaget, men även till almi invests nationella vd.

Att arbeta på almi invest

På almi invest arbetar du på sveriges mest aktiva riskkapitalbolag. Kompetens- och engagemangsnivån är hög och du ingår i en koncern med uppgift att stötta hållbart företagande i sverige.

Att axla rollen som fund manager i Östra mellansverige innebär att du får arbeta med ett kompetent och framgångsrikt team vars investeringar utmärkt sig både gällande tillväxt och lyckosamma exits.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du har ett genuint intresse för entreprenörskap i kombination med gedigen affärserfarenhet. Vi tror att du befunnit dig nära investeringar, antingen genom att själv ha investerat i bolag eller genom att ha innehaft en ledande befattning i ett mindre företag i tillväxt.

En drivkraft för dig, utöver att utveckla snabbväxande bolag, är att skapa relationer och bygga nätverk.

Ditt ledarskap definieras av att du är lyhörd, sätter mål och följer upp på dem, samt bygger framgångsrika och motiverade team.

För dig är det också viktigt att ingå i en organisation med en stark värdegrund där ett hållbart samhälle är ledstjärna.

Almi invest ägs av almi företagspartner som i sin tur ägs av staten via näringsdepartementet. Almi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, etnisk tillhörighet och utländsk bakgrund en självklarhet.

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id609 1