Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef affärsområde finansiering företag

ALMI Stockholm erbjuder riskfinansiering i låneform för att medverka till utveckling, förnyelse och tillväxt i näringslivet. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. I rollen som chef för finansiering av företag arbetar du och dina medarbetare med finansiering och tillhörande rådgivning till företag. Läs mer på www.stockholm.almi.se

Kvalifikationer vi söker är
• Du har en ekonomisk utbildning, gärna med inriktning finans eller redovisning
• Minst fem års erfarenhet av företagsfinansiering
• Mycket god förståelse för företagsekonomi och företagande i allmänhet
• Några års erfarenhet av personalledning

Egenskaper du behöver för att lyckas är
• Brinna för företagande och entreprenörskap
• Utåtriktad och god kommunikatör
• Lyhördhet och ödmjukhet
• Administrativ förmåga

Vi strävar efter mångfald och ser därför gärna medarbetare med olika bakgrund. Idag är vi fler män än kvinnor och ser därför gärna kvinnliga sökande.

Du är välkommen att ta kontakt med Rebecca Rivière på K2 Search AB, som sköter vår rekrytering, telefon 08–642 87 00. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Sök via www.k2search.se.

ALMI-koncernen är en organisation där verksamheten bedrivs i 19 regionala
bolag. Totalt har koncernen cirka 450 medarbetare varav 40 är anställda på
ALMI Stockholm. ALMI Företagspartner Stockholm AB ägs till 51 % av ALMI
Företagspartner AB och till 49 % av Stockholms läns landsting.

Executive Search se.