Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

VD till framgångsrikt konsultföretag

Vår klient är ett tjänsteföretag, verksamt i norden och med stark tillväxtpotential.

För klients räkning söker vi en verkställande direktör.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608