Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Gruppchef till planavdelningen, Göteborg

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att regelbundet skapa en översiktsplan för hela Göteborg, att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar för bygglov, kartor och flygbilder samt ett stort arkiv där du kan hitta bygglovritningar från 1875 till idag samt lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg. Läs mer på www.goteborg.se/stadsbyggnad.

Vi erbjuder
Stadsbyggnadskontoret är just nu i ett mycket expansivt skede och du kommer att bli involverad i flera av de stora projekt som just nu planeras i staden, såsom ett stort antal nya bostäder, studentbostäder, infrastruktur, Västlänken med mera. Du kommer att ha många externa kontakter och det är därför viktigt att du är duktig på att kommunicera komplexa frågor och kan skapa förtroende hos såväl medborgare som byggbolag och andra förvaltningar.

Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning som arkitekt eller motsvarande.
• Ledarerfarenhet.
• 10 års erfarenhet som planhandläggare.

Egenskaper
• Mål- och resultatinriktad
• Kreativ
• Uthållig
• Kommunikativ
• Lagledare

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Lisa Mastalir eller Karin Holmstrand på K2 Search AB, tel. 031-776 90 00. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 31 augusti. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.