Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Gruppchef till planavdelningen, Göteborg

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att regelbundet skapa en översiktsplan för hela göteborg, att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar för bygglov, kartor och flygbilder samt ett stort arkiv där du kan hitta bygglovritningar från 1875 till idag samt lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Vi ansvarar också för lantmäterimyndigheten i göteborg.

Vi erbjuder
stadsbyggnadskontoret är just nu i ett mycket expansivt skede och du kommer att bli involverad i flera av de stora projekt som just nu planeras i staden, såsom ett stort antal nya bostäder, studentbostäder, infrastruktur, västlänken med mera.

Kvalifikationer
• relevant högskoleutbildning som arkitekt eller motsvarande.
• ledarerfarenhet.
• 10 års erfarenhet som planhandläggare.

Egenskaper
• mål- och resultatinriktad
• kreativ
• uthållig
• kommunikativ
• lagledare

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611