Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektchef, Stockholm

Amf fastigheter ab utvecklar och förvaltar amf-koncernens fastighetsbestånd med ett marknadsvärde på cirka 31 miljarder kronor. Inriktningen är kontor och cityhandel i stockholm och göteborg, med fokus på stockholms city. Några av de mest kända fastigheterna är femte hötorgshuset, gallerian, mood stockholm och citycronan i stockholm samt del av nordstan i göteborg. Amf äger även hälften av bostadsföretaget rikshem med bostads- och samhällsfastigheter. Det övergripande uppdraget är att bidra till en hög och stabil avkastning till spararna hos amf.

Vi erbjuder
detta är ett fantastiskt tillfälle att få vara med och utveckla några av stockholms absolut mest spännande fastigheter i mycket attraktiva lägen. Bolaget agerar strikt affärsmässigt och arbetar långsiktigt med miljön i fokus. Amf fastigheter är solitt och satsar mycket på personalen. Den samlade kompetensen hos alla medarbetare är en förutsättning för att amf ska nå företagets mål. Alla på amf har därför en utvecklingsplan med individuellt uppsatta mål där varje medarbetare själv ansvarar för sin vidareutveckling men företaget ger förutsättningarna och verktygen. Som arbetsgivare är amf angelägen om att varje medarbetare har god hälsa och mår bra både på jobbet och på fritiden.

Kvalifikationer
• minst ca 15 års erfarenhet av liknande arbete
• flerårig ledarerfarenhet med förmåga att få hela gruppen synliggjord och involverad i företaget
• god ekonomisk förståelse och van vid kostnadsstyrning av projekt
• erfarenhet från beställarsidan, gärna även entreprenörsledet eller konsultsidan
• van vid kund- och myndighetskontakter
• intresse för miljöfrågor och ett långsiktigt hållbart byggande

Egenskaper
• coachande och stödjande ledare
• affärsmässig och resultatorienterad
• långsiktig och kvalitetsmedveten med hög etik och moral
• målinriktad och god problemlösare
• social och utåtriktad

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611