Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business Development Manager, Linköping/ Central-

Usitall är världens enda specialiserade utvecklare av avfallsförbränningsprojekt. Företaget etablerar attraktiva projekt på kommersiellt goda grunder baserat på modern och välbeprövad teknik.
usitall bidrar till hållbara och miljöeffektivare samhällen genom att skapa förutsättningar för att nyttja avfall som ett lokalt förnyelsebart bränsle och producera konkurrenskraftig el och värme till nytta för både samhälle och näringsliv. På bolagets målmarknad, central- och Östeuropa inom eu, beräknas det finnas ett behov av 300 avfallsförbränningsanläggningar de kommande 20 åren. Sverige i allmänhet och tekniska verken i linköping i synnerhet betraktas som världsledande inom avfallsförbränning och baserat på denna kompetens och erfarenhet bildades usitall med uppdraget att exportera svensk miljöteknik på en internationell marknad. Usitall ägs idag till 100% av tekniska verken i linköping.

Vi erbjuder
tjänsten är mångfacetterad då du verkar inom multipla kunskapsområden såsom teknik, finans, försäljning/marknad och ledning. Den är även unik utifrån att usitall är den enda aktören inom aktuellt område som verkar på en internationell marknad. Det innebär att du får vara med och utveckla och driva ett helt nytt koncept. Företaget är litet och snabbrörligt och har en stark ägare i ryggen. Arbetssättet är decentraliserat och beslutsvägarna korta. Företagskulturen i usitall kännetecknas av en positiv inställning, ett starkt driv samt trovärdighet. För att trivas här bör du tycka om att arbeta i en dynamisk tillvaro och din ambitionsnivå bör vara mycket hög.

Kvalifikationer
• civilekonom alt civilingenjör med finansiell inriktning
• kunskap om projektfinansiering
• erfarenhet av att driva egna projekt
• internationell erfarenhet
• god förhandlingsvana
• förmåga att läsa/tolka samt skriva avtalstexter
• erfarenhet av idéförsäljning är meriterande
• goda kunskaper i engelska
• andra språkkunskaper är meriterande

Egenskaper
• mycket driven och självgående
• kreativ problemlösare som ser möjligheter
• professionell och trovärdig
• analytisk
• strategisk
• goda ledaregenskaper

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med eva hartzell på k2 search ab, tel. 013-327 02 10. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611