Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Framgångsrik Systemsäljare av mobila IT-lösningar,


mobione utvecklar och marknadsför mobila system som effektiviserar arbetet, ökar servicegraden och minskar administrationskostnaderna inom logistik. företaget expanderar och har idag kontor i stockholm, göteborg och oslo. kunderna, såsom fazer bageri, skanska, norsk hydro, ragn sells norge, cocacola och delicato bakverk, kännetecknas av att driva omfattande logistikhantering. mobione har fått sin höga kompetens och erfarenhet genom målmedveten mjukvaruutveckling och leverans av moderna stabila lösningar. framgångsrik marknadsetablering via konkurrenskraftiga erbjudanden, långsiktiga samarbeten med kontinuerliga leveranser av verksamhetsnära system samt personalens kompetens har skapat framgång och nöjda kunder.

kvalifikationer vi söker är
• universitet, högskola, ihm eller motsvarande
• minst 2 års säljerfarenhet av systemlösningar
• meriterande är erfarenhet eller kunskap om kommunikationslösningar såsom lan, wlan, gprs, tcp/ip etcetera.

egenskaper vi söker är
• affärsdriven och strukturerad, uttalad vilja att göra affärer
• självständigt utveckla och förvalta kundprocess från anbud till leverans
• social kompetens med förmåga att se alternativa möjligheter
• intresse för teknik generellt, mobila lösningar och gärna logistik

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med k2 search ab, johan ireblad, tfn 08-642 87 01. ansökningar och kontakter med k2 search behandlas konfidentiellt. ansök tjänsten på www.k2search.se

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id508