Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Framgångsrik Systemsäljare av mobila IT-lösningar,

Mobione utvecklar och marknadsför mobila system som effektiviserar arbetet, ökar servicegraden och minskar administrationskostnaderna inom logistik. Företaget expanderar och har idag kontor i stockholm, göteborg och oslo. Kunderna, såsom fazer bageri, skanska, norsk hydro, ragn sells norge, cocacola och delicato bakverk, kännetecknas av att driva omfattande logistikhantering. Mobione har fått sin höga kompetens och erfarenhet genom målmedveten mjukvaruutveckling och leverans av moderna stabila lösningar.

Kvalifikationer vi söker är
• universitet, högskola, ihm eller motsvarande
• minst 2 års säljerfarenhet av systemlösningar
• meriterande är erfarenhet eller kunskap om kommunikationslösningar såsom lan, wlan, gprs, tcp/ip etcetera.

Egenskaper vi söker är
• affärsdriven och strukturerad, uttalad vilja att göra affärer
• självständigt utveckla och förvalta kundprocess från anbud till leverans
• social kompetens med förmåga att se alternativa möjligheter
• intresse för teknik generellt, mobila lösningar och gärna logistik

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med k2 search ab, johan ireblad, tfn 08-642 87 01. Ansökningar och kontakter med k2 search behandlas konfidentiellt.

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. Läs mer

id608