Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef BÄSK, Vänersborg

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och rättigheter. Vi har över en halv miljon medlemmar och den övergripande verksamhetsidén är att alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd organisation. Hyresgästföreningen stödjer hyresgästen i ett hyresförhållande och drivs utan vinstintresse. Vi har idag nio regioner i hela landet och förbundskontor i stockholm.

Vi erbjuder
hyresgästföreningen verkar för ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Organisationen genomsyras av tre kärnvärden – nytta, glöd och förnyelse. Du kommer in i ett spännande skede med bl.a. En ny varumärkesplattform. Rollen erbjuder stora möjligheter att driva detta förnyelsearbete och utveckla organisationen ytterligare. Du kommer att ha en synlig och mycket central roll i din region med stor möjlighet att påverka.

Kvalifikationer
• du har gedigen ledarerfarenhet – gärna erfarenhet av förnyelsearbete
• du har akademisk utbildning eller motsvarande inhämtade kunskaper
• du har troligen erfarenhet av att arbeta i en ideell organisation – tex branschorganisation, offentlig sektor, idrottsrörelse eller annan verksamhet där samhällsnytta står i fokus

Egenskaper
• du är en kommunikativ person som på ett entusiasmerande sätt kan bryta ned målen till regional nivå och motivera medarbetarna till att genomföra dem
• du är lyhörd och diplomatisk
• du är drivande och modig
• strategisk förmåga – du har en förmåga till helhetssyn och ser till hela föreningens bästa i ditt beslutsfattande.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611