Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef för avdelningen väg och bana, Göteborg

Göteborgs stads trafikkontor har ett övergripande ansvar för samordning av alla trafikfrågor i Göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom samhällsplanering och trafik.
Uppdraget är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov och vår vision är att erbjuda alla en effektiv, säker och hållbar rörlighet. En fungerande trafikmiljö är en viktig del av Göteborgs utveckling som attraktivt, regionalt centrum.
Trafikkontoret är en beställarorganisation och har ca 140 anställda.

Dina kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med lämplig inriktning och ledarutbildning.
Du arbetar på strategisk nivå med fokus på ledning och styrning med samhällsnytta och likvärdig service till medborgarna. Din arena är underställda chefer/medarbetare, överordnad chef, chefskollegor, externa intressenter och politiker.
Du har erfarenhet av kvalificerat ledarskap och att ha varit chef över andra chefer.
Du har erfarenhet av ett processinriktat arbetssätt för ökad effektivitet och resursutnyttjande i verksamheten.
Din erfarenhet från samhällsbyggnadsprocessen i en kommun och av att arbeta i eller samarbeta med en politiskt styrd organisation, är mycket viktig.
Vi ser gärna att du har med dig erfarenheter från trafikteknisk verksamhet.

Vi samarbetar med K2 Search AB i denna rekrytering.

Upplysningar om tjänsten
Kontaktpersoner för tjänsten är
Birgitta Hellgren, trafikdirektör, 031-368 25 04, 0705-65 04 41
Karin Rudhag, K2 Search, 031-303 30 92 , 0735-32 09 49
Anette Thorén, SACO, 031-368 26 64
Thord Lagercrantz, Vision, 031-368 15 45

Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök via www.k2search.se .

Executive Search se.