Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Affärsutvecklare

Iss trafficare ab är ett specialiserat företag inom iss-koncernen som är helt inriktat på service till transportsektorn. Segmentet transport som helhet och däribland kollektivtrafiken går en mycket ljus framtid till mötes. Det ger iss trafficare många möjligheter att ytterligare utveckla tjänster och verksamheter, dels i samarbete med tåg- och andra trafikoperatörer och dels till nya områden och marknader inom segmentet transport. Våra servicekoncept hjälper och stöder operatörerna i arbetet att erbjuda resenärerna en bekymmersfri och trevlig resa.

Iss trafficare arbetar i dag inom 3 huvudområden: färdigt tåg– hela, rena och klargjorda tåg levererade till plattform, service för stationer och lokaler – biljetthantering, visering/försäljning, betal- och informationsvärdar. Underhåll som städning, klottersanering och fastighetsunderhåll, travel management– överliggning för operatörernas åkande personal.

Vi tror att du nått en senior befattning inom försäljning av större projekt, gärna av service- eller outsourcingtjänster. Du har stor vana av komplex, rådgivande försäljning och förhandling, gärna offentliga upphandlingar, alternativt lång erfarenhet från strategiska inköpsfunktioner.

Vi erbjuder
ett av sveriges ledande serviceföretag i stark expansion. Företagskulturen genomsyras av ny affärsmässighet och motivation till följd av den utvecklingspotential som finns inom transportsegmentet.

Kvalifikationer vi söker är
• troligtvis har du akademisk examen eller liknande
• flerårig erfarenhet av komplex försäljning, helst serviceuppdrag
• erfarenhet av att leda och arbeta i projektform
• vana att samarbeta med andra för att skapa affärer
• erfarenhet av säljledning är en merit

Egenskaper du behöver för att lyckas är
• utpräglad förmåga att skapa relationer, både internt och externt
• prestigelös ledarförmåga med styrka att kunna försvara tagna beslut
• kommersiellt kreativ, med förmåga att vara offensiv och kunna föreslå lösningar för kund
• kommunikativ, med förmåga att beskriva och utveckla koncept ifrån idéer eller ett nuläge/problemområde
• mycket god analysförmåga

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id608