Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Omvärldsanalytiker, Stockholm

Vinnova är sveriges innovationsmyndighet. Vi utvecklar sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i sverige. Vinnova har drygt 200 medarbetare och investerar cirka 2 miljarder kronor i nya och pågående projekt. Vinnova eftersträvar en jämn könsfördelning samt de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vi erbjuder
vi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där det gäller att omvandla omvärldstrender till strategiskt beslutsunderlag för vinnova. Arbetet innebär att i dialog med strateger själv genomföra eller leda arbetet med att göra synteser av ett stort (nationellt och internationellt) informationsunderlag kopplat till vinnovas operativa verksamhet.

I dagsläget är analysresurser spridda på många delar av vinnova vilket ur effektsynpunkt ställer stora krav på samordnade prioriteringar och arbetssätt som genererar synergier mellan olika analysaktiviteter.

Det gäller att tolka den nationella och internationella idéutvecklingen när det rör forsknings- och innovationspolitik, ha förmåga att kondensera centrala frågeställningar som behöver styra vinnovas arbete med omvärldsanalys, arbeta med metoder för omvärldsanalys och genomförande av omvärldsanalys, skapa och förmedla sammanhang när det gäller omvärldsanalys samt att länka omvärldsanalyser till operativ nivå, i form av policyprioriteringar och policyutformning.

Kvalifikationer
den sökande bör ha erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och en bakgrund från departement, myndighet, näringsliv, institut eller akademi och erfarenhet från minst två av dessa. Det är även viktigt att förstå program, projekt och policys. Dessutom bör den sökande ha goda projektledaregenskaper, ett relevant nätverk och dokumenterat god förmåga att arbeta i team.

Det är dessutom meriterande om den sökande har kunskap om:
• politikens villkor när det gäller att främja hållbar tillväxt genom att stimulera innovation, generellt och med koppling till forskning.
• vilken roll offentlig finansiering kan spela när det gäller att implementera forsknings- och innovationspolitik
• svenska fou-finansierande aktörer samt innovationssystem och forskning i andra länder inklusive eu
• det svenska näringslivets struktur och dynamik samt olika aktörers roller i olika innovationssystem
• den historiska utvecklingen inom svensk forsknings- och innovationspolitik samt grunderna inom innovationssystemforskning
• policydrivande organisationer t.ex.

Egenskaper
• lyhörd
• proaktiv och självgående
• entusiastiskt målmedveten
• kvalitetsmedveten
• ambitiös

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare . Läs mer

id608