Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

IT strateg, Kungsbacka Kommun

Som en av landets främsta tillväxtkommuner har vi service med hög kvalitet för våra 76 000 invånare. Med ett gott bemötande, en god tillgänglighet och möjlighet till inflytande ska vi skapa trygghet för invånarna. Vi värnar en stabil ekonomi och har ett effektivt styrsystem. It är en viktig del i stödet för en bra verksamhet. Och det är den kanske viktigaste faktorn om vi på sikt ska kunna bibehålla och utveckla en riktigt bra och effektiv verksamhet med hög tillgänglighet för våra kommuninvånare.

Strategens arena är främst på kommunledningsnivå, men man ska också vara inspiratör och rådgivande för förvaltningarna. Som it strateg är du placerad i kommunstyrelsens förvaltning som har ett 40-tal anställda, varav hälften har funktioner som strateger för var sitt specialistområde. Som strateg har du en stor möjlighet att påverka och utforma din egen prioriteringslista i samverkan med din chef.

• planera för vart kommunens it ska ta vägen i morgon – ta fram en it-strategi för kommunen

• ta fram lång- och kortsiktiga handlingsplaner för att uppnå kommunens it strategi

• ansvara för att driva förändringsarbetet

• inspirera och rådgiva kommunens förvaltningar med din specialistkompetens inom it

• initiera och vidareutveckla samverkan såväl internt i kommunen som externt (nätverk, organisationer) för att utveckla kommunen

• bereda ärenden till kommundirektionen och kommunstyrelsen, presentera förslag, ta emot förfrågningar och leverera på dem

Vår it miljö består av ett 100-tal servrar och ungefär lika många serverapplikationer samt ca 4000 klienter.

Vi erbjuder
tjänsten ger möjlighet att strategiskt hålla samman och utveckla kommunen med fokus på vårt användande av it. Du samarbetar främst om it-frågorna tillsammans med våra förvaltningar, vår verksamhetschef för it-driften och dennes medarbetare samt verksamhetschef för stadsnätet. Du får ansvar för att designa och leda strategiska projekt inom kommunens framtida utveckling inom it. Organisationen är nyfiken och förväntansfull. Du kommer att jobba i en kommun som har ambitionen att bli en av sveriges allra bästa kommuner att bo och verka i.

Kvalifikationer
• civilingenjör eller annan lämplig högskoleutbildning.
• gedigen erfarenhet och kunskap från it-området och god omvärldsanalytiker.
• erfarenhet av projektarbete och projektmetodik samt ha dokumenterad förmåga att leda och driva omfattande projekt.
• det är en fördel om du arbetat i en politiskt styrd organisation, men vi tror även att erfarenhet från en större organisation i den privata sektorn kan fungera väl.

Egenskaper
• synlig, engagerande och motiverande i ditt arbete
• målinriktad och strategisk med god helhetssyn
• god kommunikativ förmåga för att kunna företräda förvaltningen och kommunen i olika sammanhang samt kunna förmedla teknisk information på ett bra och enkelt sätt
• självständig och van att ta stort eget ansvar
• handlingskraftig och analytisk

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611