Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Analytiker – Customer Insight, Stockholm

Nordea – en relationsbank som skapar positiva kundupplevelser. Vår vision är att vara en ”great europe-an bank”, erkänd för våra medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Som norra europas största finanskoncern har vi starkt fokus på effektiv verksamhet, innovation och kundrela-tioner. Segment household & group marketing ansvarar för den övergripande privatmarknadsstrategin inom nordea.

Vi erbjuder
segment household & group marketing ansvarar för den övergripande strategin och erbjudandet till pri-vatsegmentet, samt marknadsföringen för hela koncernen. Customer insight är en del av detta och verkar inom både större strategiska projekt och med specifika marknadsföringskampanjer. Rollen innebär konkreta möjligheter att göra ett tydligt avtryck i nordeas strategiska kundbearbetning och kommunikation. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i en stor internationell koncern. Nordea kännetecknas av en internationell, ambitiös och professionell miljö och för att trivas bör du tycka om att arbeta i en dynamisk kultur med höga ambitioner.

Kvalifikationer
• gedigen erfarenhet av arbete med kundsegmentering och analys av kunders attityder och beteenden
• stor erfarenhet av att arbeta med att analysera kunddata på konsumentmarknaden
• mycket goda kunskaper i sql- och sas-kodning
• mycket goda excel kunskaper
• erfarenhet av att operativt ha arbetat med crm-system
• akademisk examen

Egenskaper
• analytisk
• affärsdriven och kommersiell
• proaktiv och drivande
• kommunikativ

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608