Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare med samordningsansvar Västsvenska Pa

Göteborgs stads trafikkontor har ett övergripande ansvar för samordning av alla trafikfrågor i göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom trafikområdet. Uppdraget är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov och vår vision är att erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet. En fungerande trafikmiljö är en viktig del av göteborgs utveckling som attraktivt, regionalt centrum.

Vi erbjuder
göteborgs stad är inne i en spännande utvecklingsfas med flera stora infrastrukturprojekt, inom ramen för det västsvenska paketet, liksom ett omfattande stadsutvecklingsarbete och hög volym bostadsbyggande. Projekten kommer att pågå många år och kommer att omdana och skapa en ny stad. Detta innebär en rad spännande projekt som trafikkontoret kommer att delta i. På avdelning trafik arbetar idag ca 40 medarbetare. Som projektledare med samordningsansvar för västsvenska paketet kommer du att arbeta med projektledning och projektstyrning i aktuella trafikprojekt och delta i plan- och exploateringsprocessen och svara för den trafiktekniska kompetensen i enskilda detaljplaner. Dessutom ska projektledaren sammanställa underlag för konsultupphandling och genomföra upphandling av trafikförslag, samt ta fram riktlinjer och policys för det interna och externa arbetet.

Kvalifikationer
• flerårig erfarenhet av trafikplanering och samordning av trafik samt väg- och gatuutformning
• flerårig erfarenhet av planering, projektlednings-, eller projekteringsarbete
• relevant högskoleutbildning

Egenskaper
• drivande och utvecklingsinriktad
• tydlig och god kommunikatör
• lyhörd och smidig i umgänget med andra

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med karin rudhag på k2 search ab, tel. 031-303 30 92. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare . Läs mer

id608