Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Fastighetsförvaltare Region Syd, Malmö

Svenska hus är ett renodlat fastighetsföretag, som äger och förvaltar fastigheter i göteborgs-, stockholms- och skåneregionerna. Affärsidén är att förvärva fastigheter med utvecklingspotential och genom om- och tillbyggnader anpassa husen till befintliga eller nya hyresgäster. Svenska hus förvaltar ca 320.000 kvadratmeter. Hyresintäkterna uppgår till 300 miljoner kronor/år och fastigheternas marknadsvärde uppskattas till ca 3 miljarder kronor. Totalt arbetar ca 30 personer hos svenska hus med huvudkontor i göteborg. Svenska hus ägs av ab gullringsbo egendomar, www.abgullringsbo.se. I koncernen ingår också byggbolaget mvb. Tillsammans är svenska hus och mvb ett av sveriges största privatägda bygg- och fastighetsbolag.

Vi erbjuder
svenska hus erbjuder en självständig och omväxlande tjänst i ett entreprenörslett bolag, där beslutsvägarna är korta. Rollen som förvaltare kräver en bred kompetens. Kvalitet, entreprenörskap och engagemang är våra ledord och genomsyrar verksamheten. Företagsklimatet kännetecknas av idérikedom, prestigelöshet och lyhördhet mot marknad och kund.

Kvalifikationer
• erfarenhet från fastighetsbranschen och kommersiell förvaltning
• minst fem års erfarenhet från liknande tjänst
• erfarenhet av resultatansvar
• god förhandlingsvana
• relevant högskoleutbildning är meriterande

Egenskaper
• engagemang för fastighetsbranschen
• god samarbetsförmåga
• helhetssyn
• drivande
• strukturerad

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id608