Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

IT-chef till Domstolsverket, Jönköping

Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för Sveriges domstolar. Domstolsverket är en drivande och stödjande kraft i det pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för Sveriges Domstolar. Domstolsverket arbetar för en ökad samverkan mellan domstolarna och andra myndigheter Domstolsverket har ca 285 anställda och myndigheten är placerad centralt i Jönköping i trivsamma lokaler. Du kan läsa mer om Domstolsverket och den värdegrund som styr verkets arbete på hemsidan: www.domstol.se

Vi erbjuder
Sveriges Domstolar bedriver en verksamhet av central betydelse för rättssäkerheten i Sverige. Domstolsverkets uppgift är att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet i domstolarna. Som medarbetare på Domstolsverket får du delta i detta viktiga arbete. De kommande åren kommer att erbjuda stora utmaningar på IT-området med bland annat den fortsatta utbyggnaden av ett myndighetsgemensamt system för informationsflöde och en förändrad arkitektur för verksamhetsstöd i Sverige Domstolar. Som chef för IT-avdelningen får Du en central och ansvarsfull roll i en verksamhet som står inför en mycket spännande utveckling. Du får leda en stor avdelning med engagerad och kompetent personal.

Kvalifikationer
• Gedigen ledarskapskapskompetens med förmåga att ta till vara och utveckla medarbetares kompetens
• 5- 10 års erfarenhet av att leda en stor IT-avdelning
• Erfarenhet av att leda förändringsprojekt eller program
• Kunskap om behovs- och kravspecificering samt kunskap och utvärderingskompetens för standardiserade IT-plattformar och inköp av IT-produkter/tjänster
• Kunskap om arkitektur på strategisk, taktisk och operativ nivå
• Relevant akademisk utbildning

Egenskaper
• Närvarande, lyhörd, kommunikativ och synlig
• Mycket samarbetsinriktad med ett helhetsperspektiv – får med dig andra och tillvaratar den kunskap och kraft som finns i ett ständigt förbättringsarbete
• Tydlig, resultatinriktad och beslutsför
• Styrka och tålamod att driva förändringsprojekt
• Strategisk och analytisk

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Ewa Jönsson, tel. 031-776 90 01 eller Carl-Johan Borvander, tel. 031-788 14 63 på K2 Search AB. Intresseanmälningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.