Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

IT-chef till Domstolsverket, Jönköping

Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för sveriges domstolar. Domstolsverket är en drivande och stödjande kraft i det pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för sveriges domstolar. Domstolsverket arbetar för en ökad samverkan mellan domstolarna och andra myndigheter domstolsverket har ca 285 anställda och myndigheten är placerad centralt i jönköping i trivsamma lokaler.

Vi erbjuder
sveriges domstolar bedriver en verksamhet av central betydelse för rättssäkerheten i sverige. Domstolsverkets uppgift är att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet i domstolarna. Som medarbetare på domstolsverket får du delta i detta viktiga arbete. De kommande åren kommer att erbjuda stora utmaningar på it-området med bland annat den fortsatta utbyggnaden av ett myndighetsgemensamt system för informationsflöde och en förändrad arkitektur för verksamhetsstöd i sverige domstolar. Som chef för it-avdelningen får du en central och ansvarsfull roll i en verksamhet som står inför en mycket spännande utveckling. Du får leda en stor avdelning med engagerad och kompetent personal.

Kvalifikationer
• gedigen ledarskapskapskompetens med förmåga att ta till vara och utveckla medarbetares kompetens
• 5- 10 års erfarenhet av att leda en stor it-avdelning
• erfarenhet av att leda förändringsprojekt eller program
• kunskap om behovs- och kravspecificering samt kunskap och utvärderingskompetens för standardiserade it-plattformar och inköp av it-produkter/tjänster
• kunskap om arkitektur på strategisk, taktisk och operativ nivå
• relevant akademisk utbildning

Egenskaper
• närvarande, lyhörd, kommunikativ och synlig
• mycket samarbetsinriktad med ett helhetsperspektiv – får med dig andra och tillvaratar den kunskap och kraft som finns i ett ständigt förbättringsarbete
• tydlig, resultatinriktad och beslutsför
• styrka och tålamod att driva förändringsprojekt
• strategisk och analytisk

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611