Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Näringslivsstrateg, Kungsbacka

Med våra 75 000 invånare är kungsbacka största kommunen i regionen utanför göteborg. Vi är en viktig part i göteborgsregionens utveckling men har också ett nära samarbete i halland, där vi har vår länstillhörighet. Kungsbacka kommun är en av landets främsta tillväxtkommuner. Vår fortsatta expansion är tydligt uttalad i en av kommunfullmäktige antagen vision och i våra planer för bostäder och näringsliv. Utmärkta förutsättningar för logistik, transport och tillgång till arbetskraft med relevant kompetens gör att intresset för att etablera sig i kommunen är stort. Det attraktiva läget ger också fördelar i form av starkt befolkningstillväxt.

Vi erbjuder
ambition och målsättning i kommunens näringslivsarbete är hög. Tillväxttakten ska vara bland de högsta i landet när det gäller ökningen av antalet nya företag och förvärvsarbetande inom kommunens gränser. Kungsbacka ska också, jämfört med övriga svenska kommuner, vara känd som en attraktiv och företagarvänlig kommun med ett diversifierat och växande näringsliv. Kungsbacka kommun ska vara ett självklart alternativ för de företag som vill etablera sig i västsverige.

Kvalifikationer
• minst fem års erfarenhet av och goda kunskaper om näringslivets förutsättningar och villkor, vilka du tillgodogjort dig genom att arbeta med näringslivsutveckling och självständigt drivit strategiska projekt.
• god kunskap om de kommunala verksamheterna som hanterar näringslivets frågor.
• lämplig högskoleutbildning

Egenskaper
• kommunikativ och med god förmåga att skapa nätverk och samverkan.
• strategisk och analytisk förmåga.
• resultatinriktad.
• flexibel och van att arbeta i ett högt tempo.
• ett brett samhällsintresse.

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. Läs mer

id608