Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsområdescontroller – Stationer, Stockholm

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av sveriges mest spännande fastighetsbestånd som består av stationer, kontor, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är helägt av svenska staten, har ca 150 medarbetare och huvudkontor i stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 300 fastigheter till ett värde av ca 9 miljarder kronor.

Vi erbjuder
du blir ao-chefens högra hand och fungerar även som verksamhetens ekonomichef. Du kommer att ingå i affärsområdets ledningsgrupp och ledningsgruppen för ekonomi och gemensam service (egs). På egs finns financial- och business controllers som arbetar för affärsområdet, med vilka du kommer att samarbeta med i ekonomistyrningsfrågor, affärsstöd m.m. Exempel på arbetsuppgifter är att definiera ao:s mål och bryta ner dem till strategier och aktiviteter. Utveckla och implementera processer och styrdokument för t.ex. Strategiplan, affärsplan, budgetprocess och riskprocess. Förutom att ta fram processer för affärsområdet blir du även ansvarig för delar av koncerngemensamma processer. Vidare ansvarar du även för ao:s rapportering till styrgrupper och affärsråd samt i de bolag som jernhusen äger tillsammans med t.ex. Kommunen ingå i den ledningsgruppen. Detta är en central roll inom en spännande organisation som verkar inom både fastighets– och järnvägsbranschen. Den pågående avregleringen inom järnvägsbranschen ställer höga krav på affärsmässighet vilket präglar jernhusens företagskultur.

Kvalifikationer
• akademisk examen, civilekonom eller motsvarande
• minst sju-tio års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom business controlling / verksamhetsutveckling
• van att medverka i ledningsgruppen och gärna erfarenhet av personalansvar
• god erfarenhet av processarbete; framtagande, implementation och uppföljning
• erfarenhet från fastighetsbranschen och kunskap inom jordabalken och hyreslagstiftningen

Egenskaper
• strategisk
• strukturerad
• självgående och med eget driv
• kreativ
• relationsskapande

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611