Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projekteringsledare, Malmö

Jm är en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i norden och belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i storstockholmsområdet. Jm ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 mdr sek och är 1900 anställda.

Vi erbjuder
som projekteringsledare har du ett spännande arbete där du har möjlighet att vara med och utveckla jms bostadsbyggande. Du ansvarar för projekteringsprocessen och är den som omvandlar våra visioner och planer till bygghandlingar samtidigt som du tillsammans med övriga projektgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för rätt kostnad, kvalitet och arbetsmiljö i ett projekt. Du kommer ha ett nära samarbete med projektledaren i övergripande frågor, med marknadssidan inom design och utformning och byggledningen inom produktionsmetoder och ekonomi.

Kvalifikationer
• kunskap och praktisk erfarenhet av kvalificerade byggnadstekniska frågor
• god förmåga att driva projekt
• insikt i kostnadskalkylering
• civilingenjör, byggnadsingenjör eller motsvarande erfarenhet

Egenskaper
• goda ledaregenskaper
• bra lagspelare
• god kommunikationsförmåga
• utåtriktad och kontaktskapande
• brinnande intresse för byggnadsteknik

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608