Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Förvaltnings- och tjänsteutvecklare, Stockholm

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av sveriges mest spännande fastighetsbestånd som består av stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen. Vi har ca 120 medarbetare, fördelat på 12 kontor från kiruna till malmö. Huvudkontoret ligger i stockholm där drygt hälften av medarbetarna finns. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 320 fastigheter till ett värde av 7 miljarder kronor.

Jernhusen äger många av landets gods- och kombiterminaler. De ligger i strategiska lägen för transportföretag som är i behov av effektiv omlastning. Det finns en transportpolitisk önskan om utökad godshantering på järnväg och jernhusen spelar en stor bidragande roll för att skapa förutsättningar för detta. För att öppna upp terminalerna och öka konkurrensneutraliteten har produktområdet godsterminaler skapats.

Vi erbjuder
ett företag i stark förändring, där vi drivs av att bli världsledande och arbeta nära våra kunder i allt vi gör. Just nu pågår flera stora utvecklingsprojekt inom företaget och stora satsningar och investeringar planeras. Du kommer att spela en mycket viktig roll i jernhusens nya satsning på godsterminaler och kommer att erbjudas en kreativ och affärsorienterad roll där du ska ansvara för terminalernas tjänsteerbjudande till kunderna. Företagets kultur kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär.

Kvalifikationer
• erfarenhet av att utveckla tjänster för fastigheter
• vana av att upphandla förvaltningstjänster
• god förståelse för vad förvaltning innebär
• erfarenhet av att skapa kostnadseffektiva och lönsamma lösningar för både den egna organisationen och kunden

Egenskaper
• lyhördhet och förståelse för kunders behov
• kreativ och nytänkande
• affärsorienterad
• initiativrik
• relationsinriktad

K2 Search samlar Sveriges främsta rekryterare, researchers och koordinatorer i Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors med ett enda syfte – att med executive search hjälpa dig stärka din affär och göra din organisation ännu starkare. Läs mer

id608