Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsinriktad logistikexpert, Stockholm

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av sveriges mest spännande fastighetsbestånd som består av stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen. Vi har ca 120 medarbetare, fördelat på 12 kontor från kiruna till malmö. Huvudkontoret ligger i stockholm där drygt hälften av medarbetarna finns. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 320 fastigheter till ett värde av 7 miljarder kronor.

Jernhusen äger många av landets gods- och kombiterminaler. De ligger i strategiska lägen för transportföretag som är i behov av effektiv omlastning. Det finns en transportpolitisk önskan om utökad godshantering på järnväg och jernhusen spelar en stor bidragande roll för att skapa förutsättningar för detta. För att öppna upp terminalerna och öka konkurrensneutraliteten har produktområdet godsterminaler skapats.

Vi erbjuder
ett företag i stark förändring, där vi drivs av att bli världsledande och arbeta nära våra kunder i allt vi gör. Just nu pågår flera stora utvecklingsprojekt inom företaget och stora satsningar och investeringar planeras. Du kommer att spela en mycket viktig roll i jernhusens nya satsning på godsterminaler och kommer att erbjudas en uttalad expertroll som kommer att ha en tydlig påverkan på produktområdets framgång. Företagets kultur kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär.

Kvalifikationer
• minst fem års erfarenhet av att analysera godsflöden och logistiklösningar samt att utveckla effektiva logistikupplägg
• goda kunskaper om både makroflöden i sverige och ”mikroflöden” lokalt/regionalt
• erfarenhet av kostnadsberäkningar på olika transportlogistikupplägg
• troligen har du en akademisk bakgrund.

Egenskaper
• lyhördhet och förståelse för kunders behov
• utåtriktad och kommunikativ
• relationsbyggande
• affärsorienterad
• strukturerad i ditt arbete.

K2 Search AB är ett av Nordens ledande executive search företag med 5 kontor i Norden: Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors. Läs mer

id608