Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Automationsingenjör, Göteborg

Envac är världsledande inom utveckling och försäljning av automatiserade avfallsinsamlingssystem. Hushålls- och kommersiellt avfall transporteras i slutna rörsystem under mark. Med envacs automatiserade lösning blir så väl insamling som transport säkrare och mer miljömässig. Företaget: med över 40 års erfarenhet av utveckling och anpassning av teknologin till lokala standarder i över 30 länder är envac global marknadsledare. Envac tar fullt ansvar från planeringsfasen till installation och underhåll av systemen. Envac hjälper också till i informationsarbete och utbildning i hur slutanvändarna ska använda systemet och hur man källsorterar. Global organisation: envac centralsug ab ägs av stena adactum. Envacgruppen är organiserad i tre affärsregioner, norra europa, södra europa och asien och ett dotterbolag (optibag ab). Envac har 300 anställda i 30 kontor i 16 länder. Konstant årlig tillväxt: en fördubbling av företagets vinst mellan 2004 och 2006 är resultatet av tydligt fokus på avancerade marknader med hög tillverkningsgrad och höga miljökrav.

Vi söker dig som:
• är minst högskoleingenjör med inriktning mot el och automation.

Envac erbjuder dig:
• mycket goda utvecklingsmöjligheter för rätt person
• ett expansivt och internationellt företag
• intressanta och självständiga arbetsuppgifter
• del i ett positivt och trevligt gäng
• omfattande utbildning och introduktion samt gediget stöd.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608