Vxl: 08-400 275 22
Uppdrag

Chef ekonomi och administration

Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet byggt på Trygghetsavtalet tecknat mellan Svenskt Näringsliv och LO. TSL hjälper uppsagda till ett nytt jobb och är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. TSL omfattar 100 000 företag med totalt 900 000 anställda. Läs gärna mer på www.tsl.se

Uppdraget

Trygghetsfonden TSL har sedan november 2017 förändrat sin verksamhetsmodell och utökat sitt erbjudande. I led med detta arbete har stabsfunktionerna utvecklats vilket även innefattar ekonomiavdelningen. Allt ekonomiarbete sköts idag inhouse och avdelningen består av två ekonomiadministratörer som driver det dagliga arbetet. Etablering och utveckling av ekonomifunktionen och dess olika processer är ett prioriterat område och rekrytering pågår för att förstärka teamet framförallt inom redovisning. Vidare pågår utvecklingen av den administrativa funktionen vilket innefattar reception och internservice.

Som chef för ekonomi och administration får du möjligheten att ta det påbörjade arbetet med att etablera ekonomi- respektive administrationsfunktionerna på TSL till nästa nivå. Du ansvarar för att alla processer och system utvecklas i samklang med verksamheten, där TSL ligger i absolut framkant gällande digitalisering och automatisering. Du arbetar nära affären och tar fram initiativ för att effektivisera och utveckla verksamheten. Då TSL är en icke-vinstdrivande organisation är det viktigt med effektiva arbetssätt som säkrar bästa möjliga service.

Som chef ekonomi och administration rapporterar du till VD och ingår i TSL:s ledningsgrupp.

Att arbeta på Trygghetsfonden TSL

TSL är en liten, snabbrörlig och obyråkratisk organisation med hög servicenivå och en stark kultur av att arbeta tillsammans. Engagemanget är högt och verksamhetens syfte genomsyrar det dagliga arbetet oavsett om man arbetar i en av regionerna eller på huvudkontoret i Stockholm. Med den nya verksamhetsmodellen har ansvaret för ett mer omfattande erbjudande utökats för TSL:s deltagare, och initiativkraften kring detta samt möjligheterna att använda nya tekniska lösningar är stark.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Efter din examen inom ekonomi har du utvecklat en bred kunskap inom ekonomiområdet under ett antal år. Du har arbetat med samtliga processer tillhörande en modern ekonomifunktion som sköter de kritiska processerna inhouse och har outsourcat det mer rutinartade arbetet. Förutom din grund inom ekonomi har dina roller haft ett bredare perspektiv, där du ansvarat för någon annan funktion parallellt med ekonomi.

Du trivs i en ledarroll där du aktivt coachar ditt team och delar deras vardag, samtidigt som du har lätt för att se de större perspektiven för din funktion samt för verksamheten. Vidare är du en stark anhängare av att effektivisera arbetssätt genom att hitta digitala verktyg och lösningar, så du är kreativ och nyfiken på den senaste tekniken.

För dig är det viktigt att arbeta i en organisation med ett samhällsperspektiv och högre syfte, och du är van vid att befinna dig i en miljö som inte ytterst präglas av vinstintressen utan av effektivitet, innovation och god service. Du trivs i en mindre organisation där du arbetar nära dina kollegor och där ni har ett genuint utbyte av varandra.

Trygghetsfonden TSL samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult (katarina.ahlin@k2search.se) eller Johanna Nyrén, researchkonsult (johanna.nyren@k2search.se).

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.