Vxl: 08-400 275 22
Uppdrag

Huvudsekreterare

Forte söker Huvudsekreterare

Om Forte

Forte — Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en myndighet som har till uppgift att initiera, finansiera och kommunicera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi finansierar forskning för cirka 700 miljoner kronor. Hos oss arbetar i dag cirka 30 personer i lokaler i Stockholm. I Fortes instruktion (Förordning 2007: 1431) regleras att det vid myndigheten ska finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.

Fortes verksamhet utgår från vår vision om ett mer hållbart samhälle och för att uppnå visionen arbetar vi i alla led strategiskt. Vår vision är att genom forskning bidra till ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd. Som huvudsekreterare är du en avgörande del av vår vision och strategi.

Vårt erbjudande

Hos oss finns ett tydligt mål där kulturen genomsyras av en god stämning och du kommer att ingå i ett sammanhang med engagerade kollegor som har en stark vilja att arbeta tillsammans. Vi lägger stor vikt vid vår strävan mot de övergripande målen för verksamheten där alla i verksamheten bidrar till dessa. Vi arbetar medvetet med den externa bilden av oss själva som organisation och varumärke och vi är stolta över vår kunskapsöverblick inom hälsa, välfärd och arbetsliv.

Som huvudsekreterare kommer du att ha möjlighet att direkt påverka framtida strategiska initiativ inom olika forskningsområden och delta i olika nationella och internationella sammanhang.

Om tjänsten

Fortes nuvarande huvudsekreterare Peter Allebeck slutar efter sex år vid kommande årsskifte och tjänsten ska ersättas.

Huvudsekreteraren har det övergripande vetenskapliga ansvaret för Fortes forskningsfinansiering i samråd med myndighetsledningen och är föredragande i styrelsen. Som huvudsekreterare ingår du i Fortes ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören samt biträder denne i den vetenskapliga ledningen av Forte. Huvudsekreteraren har det övergripande ansvaret för den vetenskapliga kvaliteten i såväl forskningsfinansiering som kommunikationsinsatser. Som huvudsekreterare representerar du Forte i olika samverkansorgan för forskningsfinansiärer samt myndigheter inom Fortes områden. I rollen som Huvudsekreterare är det av stor vikt att arbeta för att jävsituationer inte uppstår.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bla:

 • Ansvara för att beredningen av ansökningar sker på ett vetenskapligt och rättssäkert sätt. I det ingår att ledamöter identifierar kandidater för beredningsgrupper (ofta internationella). I beredningsgrupperna sitter sammanlagt cirka 150 personer.
 • Övergripande ansvar för utlysningsprocessen: Formulering av utlysningsterstern, sammansättning av beredningsgrupper samt urval av ansökningar i olika led.
 • Utveckla samarbeten med lärosäten för att förvalta finansieringen och relationen mellan forskaren, lärosätet och Forte.
 • Ansvara för att introducera nyanställda samt finnas tillgänglig och stötta forskningssekreterare.
 • Representera Forte i SBU, internationella EU-sammanhang för forskningsfinansiering samt externa forskningsråd.
 • Driva lobbying och nära samarbete med Socialdepartementet.

Om dig

Vi söker dig som är professor med hög vetenskaplig kompetens inom något av Fortes forskningsområden. I rollen som huvudsekreterare kommer du att ha nytta av din erfarenhet från verksamheter med forskningsstrategiska frågor och vi välkomnar ditt intresse och erfarenhet av att förenkla och effektivisera administrationen. Då tjänsten innebär många olika interna och externa kontaktytor och samverkansformer ser vi det som viktigt att du har en god kommunikativ och stilistisk förmåga, såväl på svenska som engelska. Dina nätverkande och relationsskapande förmågor är något vi värderar högt, likväl din förmåga att diplomatiskt skapa olika samarbeten och samverkansformer som är till nytta för Forte. Här är ytterligare några saker som tjänsten kräver:

 • Erfarenhet från forskningsfinansiering
 • Erfarenhet av forskningssamarbete inom EU och internationellt
 • Förståelse för politiska styrda organisationer
 • Meriterande med erfarenhet från kommittéer och/eller beredningsgrupper
 • Intresse för det nationella och internationella forskningsläget

Du som person

Du kommer att ingå i en samarbetsorienterad och prestigelös kontext där du bidrar till vårt samarbete och kultur genom att uppskatta ett nära samarbete med andra och din förmåga att även coacha och utveckla personer omkring dig. Ditt omdöme, analysförmåga och beslutsfattande är något vi värdesätter högt och vi förutsätter att du har en mycket god förmåga att hantera taktiska frågor. Genom din höga tillit till din egen förmåga skapar du ett lugn och en trygghet omkring dig, vilket är särskilt viktigt, under de höga arbetstopparna.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Mer om tjänsten

Anställningstiden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Omfattningen kan diskuteras utifrån riktlinjen minst 50% och högst 75%. Innehavaren av tjänsten förutsätts ha kvar ordinarie anställning vid lärosäte eller forskningsinstitution. Bidrag till egen forskning ingår enligt mall.

Tillträde 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Forte samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Robert Samuelsson, rekryteringskonsult (robert.samuelsson@k2search.se) eller Johanna Nyrén, researchkonsult (johanna.nyren@k2search.se).

Anmäl ditt intresse för tjänsten eller ansök senast 28 augusti på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt!

Fackliga företrädare

SACO: Dag Hervieu, dag.hervieu@forte.se, 08-775 40 72

ST: Susanne Gabrielsson, susanne.gabrielsson@forte.se, 072-854 55 311