Vxl: 08-400 275 22
Uppdrag

Transportchef

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. År 2018 omsatte ICA Gruppen cirka 115 miljarder kronor och hade ca 22 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. Cirka 50 000 personer arbetar inom ICA, på kontor, inom logistik eller i någon av ICA:s egna eller handlarägda butiker. ICA Gruppens aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm inom segmentet large cap. Största ägare var i slutet av året ICA-handlarnas Förbund. Läs mer på www.ica.se

ICA Logistik har som uppdrag att säkra en kostnadseffektiv varuförsörjning som anpassas efter sortiment och butikers lokala behov. Inom ICA Logistik initieras och genomförs också stora förändringsprogram för att skapa logistiklösningar för ICA:s nya affärsmöjligheter. Det är en stor och komplex verksamhet, och att transporterna till och från de fem lagren sker med högsta kvalitet är centralt. Nu finns möjligheten att som Transportchef ta över ansvaret för en av Sveriges största transportorganisationer och leda den till nästa nivå av service och effektivitet.

Transport består av drygt 200 personer fördelade på ICA:s olika lager. Det är en effektiv och kundorienterad organisation som framgångsrikt hanterar stora flöden och intensiva perioder kring leveranser till och från lagren.

Transport likväl som hela ICA Logistik står inför spännande utmaningar i både det korta och längre perspektivet kopplade till digitalisering, kundbeteenden och hållbarhet. Som Transportchef med ansvar för hela ICA Sverige är det främsta uppdraget att sätta en strategisk plan för organisationen och bryta ned den i operativa mål och taktiska handlingsplaner. Transportchefen har också en självklar roll i de projekt som pågår för att säkra både Transports och Logistiks fortsatta framgång, ofta som sponsor och styrgruppsordförande.

Ytterligare en viktig del av rollen är att vara en initiativrik och holistisk medlem av logistiks ledningsgrupp. Rollen rapporterar till SVP Supply Chain & Logistics. Placeringsort för rollen kan vara Solna eller någon av de andra orter där ICA har lager (Göteborg, Helsingborg, Borlänge eller Västerås).

Att arbeta på ICA

I rollen som Transportchef har du ett stort personalansvar både direkt och indirekt. Framgångsrika ledare på ICA präglas av stark initiativ- och beslutskraft, en nära dialog med medarbetarna och en stark tro på ICA:s kultur som andas engagemang, entreprenörskap och enkelhet.

För en van och driven förändringsledare är detta en fantastisk möjlighet att ta över en väl fungerande organisation och leda den mot nya strategiska mål. Som del av Logistiks ledningsgrupp har du dessutom en central del i ICA:s arbete med att tillhandahålla service i världsklass samt möta de spännande möjligheter branschen står inför.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du har relevant högskoleutbildning och lång erfarenhet inom logistik/supply chain. Du är van vid att leda en stor operativ enhet, gärna med team placerade på geografiskt spridda platser. Du har länge innehaft roller där du hanterat ett stort budgetansvar och arbetat med att effektivisera och utveckla verksamhet i enlighet med tydliga KPI:er.

Ditt ledarskap präglas av att du styr med en tydlig strategi nedbruten till mål som möjliggör för dina direktrapporterande chefer och deras respektive team att driva det dagliga arbetet effektivt. Du är även en målmedveten och visionär förändringsledare som tar initiativ till och genomför förändring i din egen organisation såväl som i den ledningsgrupp du själv ingår i.

ICA samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult (katarina.ahlin@k2search.se) eller Johanna Nyrén, researchkonsult (johana.nyren@k2search.se). Rekryteringsprocessen kommer att gå in i ett intensivt skede efter semesterperioden. Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.