Vxl: 08-400 275 22
Uppdrag

Verksamhetschef

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en ideell förening som bildades 1997, det är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Yrkesnämnden fungerar som rådgivare och specialister mot skolor, företag, elever och yrkesverksamma. Tjänsten är placerad i Stockholm. Läs mer på www.vvsyn.se

Verksamhetschef

VVS-Branschens Yrkesnämnd (VVSYN) är en samarbetsorganisation mellan Installatörsföretagen och Byggnads. Genom verksamheten samarbetar parterna när det gäller yrkesutbildningsfrågor och kompetensförsörjning inom VVS-Branschen. En viktig del i arbetet är att stödja skolorna i deras rekrytering av elever till gymnasieutbildningar, verksamheten stöttar även myndigheter för att ge råd och stöd när kursplaner och läromedel skall tas fram. VVSYN branschen stöttar även arbetsgivare i branschen inom dessa frågor. Även det branschprov samt certifiering för avslutad utbildning ansvarar verksamheten för. Kansliet består idag av fem personer, tjänsten är placerad i Stockholm.

Vi erbjuder

Rollen som Verksamhetschef för VVSYN erbjuder en spännande tjänst för den som vill leda arbetet på en högt uppskattad verksamhet i en samhällsviktig bransch. Tjänsten ansvarar för att leda och utveckla verksamheten tillsammans med egen personal och parternas representanter runt om i landet. Man är fullt P&L ansvarig för verksamheten och ska verka för att utveckla organisationen och dess personal för att säkra en långsiktig hållbarhet. Rollen ansvarar för ett kansli bestående av fem personer och rapporterar till styrelsen bestående av representanter från Byggnads och Installatörsföretagen samt representanter från branschen. 

Kvalifikationer

 • Tidigare verksamhetsansvar/budgetansvar
 • Tidigare ledarerfarenhet (direkt eller indirekt)
 • Erfarenhet från VVS-Branschen, gärna yrkesverksam
 • Kunskap och/eller erfarenhet från utbildningsvärlden
 • Meriterande med erfarenhet från marknad & kommunikationsarbete

Personliga egenskaper

 • Nätverkande
 • Lyhörd och empatisk
 • Relationsskapande
 • Goda kommunikationsfärdigheter
 • Teamarbete
 • Uthållig

VVS-Branschens Yrkesnämnd samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta Stina Torell, stina.torell@k2search.se eller Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se. Vi hanterar ansökningarna löpande. Ansökningar och kontakter hanteras självfallet konfidentiellt.