Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Styrelseordförande / Ledamot - K2 Search AB

K2 Search hjälper svenska och internationella bolag och organisationer med verksamhet i Sverige att utvärdera styrelsens sammansättning och arbetssätt samt vid ny- eller ersättningsrekrytering av styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är allt ifrån startup’s och ägarledda små och medelstora bolag till större börsbolag inom ett stort antal branscher och verksamhetsområden. Det kan även handla om ideella och icke vinstdrivande organisationer, vilka utgör en viktig del av K2 Search’s kundbas.

Styrelseordförande/ledamot

Genom att registrera dig hos oss blir du synlig för alla oss på K2 Search och blir enklare att hitta vid aktuell tillsättning. Önskvärd bakgrund och erfarenhet varierar naturligtvis beroende på det specifika uppdraget. Ofta men inte alltid krävs tidigare erfarenhet av styrelsearbete och en trend som vi ser är att allt fler ägare och styrelser prioriterar specifik erfarenhet som kan bidra till verksamhetens strategiska utveckling snarare än generell styrelseerfarenhet. Gemensamt för de flesta uppdragen är dock att du ska vara en erfaren och beprövad verksamhetsövergripande ledare och specialiserad inom något kompetensområde, gärna med fokus på tillväxt- och förändringsledning.

Vill du bli inbjuden till föreläsningar/utbildningar eller andra samtal med styrelsetema så ber vi dig att registrera dig här.

Anmäl ditt intresse

Registrera ditt intresse och ditt CV. Alla kontakter och intresseanmälningar behandlas konfidentiellt.