Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag

Styrelseordförande / Ledamot - K2 Search AB

K2 Search hjälper svenska och internationella bolag och organisationer med verksamhet i Sverige att utvärdera styrelsens sammansättning och arbetssätt samt vid ny- eller ersättningsrekrytering av styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är allt ifrån startup’s och ägarledda små och medelstora bolag till större börsbolag inom ett stort antal branscher och verksamhetsområden. Det kan även handla om ideella och icke vinstdrivande organisationer, vilka utgör en viktig del av K2 Search’s kundbas.

Vi erbjuder

Genom att ingå i vårt styrelsenätverk blir du en viktig person för oss. Vi säkerställer genom en första intervju och en genomgång av ditt CV att vi förstår din bakgrund och dina kompetenser. Med detta som bas diskuterar vi oss fram till vilka olika typer av styrelseroller som skulle vara lämpliga och intressanta för dig. Ett ”specialområde” som vi arbetar aktivt med är att öka styrelsens strategiska HR-kompetens, vilket innebär att vi även är intresserad av att komma i kontakt med dig som känner dig mogen att ingå i en styrelse utifrån din seniora HR-bakgrund.

Utöver att finnas på vår radar när vi söker styrelseledamöter i våra uppdrag kommer du även att bli inbjuden till olika styrelseaktiviteter i form av frukostmöten, föreläsningar på aktuella teman m.m. som vi arrangerar själva eller tillsammans med någon av våra samarbetspartners.

Kvalifikationer

Önskvärd bakgrund och erfarenhet varierar naturligtvis beroende på det specifika uppdraget. Ofta men inte alltid krävs tidigare erfarenhet av styrelsearbete och en trend som vi ser är att allt fler ägare och styrelser prioriterar specifik erfarenhet som kan bidra till verksamhetens strategiska utveckling snarare än generell styrelseerfarenhet. Gemensamt för de flesta uppdragen är dock att du ska vara en erfaren och beprövad verksamhetsövergripande ledare och specialiserad inom något kompetensområde, gärna med fokus på tillväxt- och förändringsledning. Som senior HR-person bör du ha en gedigen och långvarig erfarenhet som HR-Chef och ha arbetat med strategiska HR-frågor.

Kontakta oss

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta någon i vårt styrelserekryteringsteam. Arne Nordström (Stockholm/Malmö) 070-69 89 200 eller Catrin Ståhlgren (Göteborg) 076-62 02 997. Om dina frågor specifikt rör strategisk HR-kompetens i styrelsen, kontakta Josefin Cohen, 073-54 37 471.

Anmäl ditt intresse

Registrera ditt intresse och ditt CV. Alla kontakter och intresseanmälningar behandlas konfidentiellt.