Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

VD - Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation är ett internationellt väletablerat medicintekniskt företag som har unik kunskap inom områdena biologiskt aktiva kolhydrater och extrakorporal blodbehandling. Affärsidén är att utveckla, producera och marknadsföra världsledande, nischade medicintekniska produkter inom blodbehandlingsområdet med fokus på blodgruppsinkompatibla transplantationer, universell blodplasma och vissa autoimmuna sjukdomar. Gemensamt för produkterna är att de ska uppvisa hög säkerhet och möjliggöra en skonsam och effektiv behandling av patienter, samtidigt som de ska fylla betydande behov inom sjukvården. Huvudprodukten, Glycosorb®-ABO, förbättrar och räddar liv genom att ta bort blodgruppsbarriären, vilket möjliggör blodgruppsinkompatibla transplantationer. Produkten används på fyra kontinenter och har hittills möjliggjort fler än 4,500 blodgrupps-inkompatibla organtransplantationer. Företaget har c:a 20 anställda med huvudkontor i Lund och är noterat på NGM Equity.

Glycorex Transplantation är världsledande i sin nisch inom blodbehandlingsområdet. Man levererar och säljer globalt genom egen organisation och via distributörer på vissa utomeuropeiska nyckelmarknader. Framåtriktat kommer företaget förutom att bibehålla en genomgående hög kvalitet i produkter och kundhantering även förstärka organisationen och öka marknadsnärvaron med nya produkter på etablerade och nya marknader.

Din profil

Som VD kommer ditt huvudsakliga fokus att ligga på marknad/säljrelaterade aktiviteter samt att leda ett dedikerat och komplett team på c:a 20 välutbildade personer inom utveckling, produktion, QA, regulatory och administration. Eftersom bolaget är noterat kommer du även att hålla i de externa kontakterna med marknaden och aktieägarna. För att trivas och lyckas i rollen bör du ha erfarenhet från liknande roll inom medtech i företag med egen utveckling och produktion och med försäljning på en internationell marknad. Erfarenhet av kombinationen försäljning i egen regi och via distributör är starkt meriterande. Du bör gilla att arbeta i en liten och innovativ organisation där alla medarbetare är lika viktiga. Du har en dokumenterat stark förmåga att leda både dig själv och andra på ett positivt, målinriktat och entusiasmerande sätt.

För mer information, kontakta Senior Consultant Arne Nordström, 070-69 89 200 eller Senior Research Consultant Johanna Mattsson, 073-52 16 500. Ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.