Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

QA Manager - Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation är ett internationellt väletablerat medicintekniskt företag som har unik kunskap inom områdena biologiskt aktiva kolhydrater och extrakorporal blodbehandling. Affärsidén är att utveckla, producera och marknadsföra världsledande, nischade medicintekniska produkter inom blodbehandlings-området med fokus på blodgruppsinkompatibla transplantationer, universell blodplasma och vissa autoimmuna sjukdomar. Gemensamt för produkterna är att de ska uppvisa hög säkerhet och möjliggöra en skonsam och effektiv behandling av patienter, samtidigt som de ska fylla betydande behov inom sjukvården. Huvudprodukten, Glycosorb®-ABO, förbättrar och räddar liv genom att ta bort blodgruppsbarriären, vilket möjliggör blodgruppsinkompatibla transplantationer. Produkten används på fyra kontinenter och har hittills möjliggjort fler än 4,500 blodgrupps-inkompatibla organtransplantationer. Företaget har c:a 20 anställda med huvudkontor i Lund och är noterat på NGM Equity.

QA Manager

Glycorex Transplantation är världsledande i sin nisch inom blodbehandlingsområdet. Man levererar och säljer globalt genom egen organisation och via distributörer på vissa utom-europeiska nyckelmarknader. Framåtriktat kommer företaget förutom att bibehålla en genomgående hög kvalitet i produkter och kundhantering även förstärka organisationen och öka marknadsnärvaron med nya produkter på etablerade och nya marknader.

Din profil

Som QA Manager ingår du i ett litet team som arbetar med bolagets kvalitetssystem och som bidrar till att kvalitetsmål/policys uppfylls. Du arbetar med kvalitetskrav på allt från underleverantörer till en väl fungerade produkt till patient i enlighet med de processer och rutiner som krävs. Utöver befintliga produkter kommer du även att medverka vid framtagande av processer och rutiner för nya produkter och indikationsområden som för närvarande befinner sig i utvecklingsfas. En viktig del i arbetet är att förbereda inför myndighetsinspektioner och säkerställa att eventuella påpekanden som dessa medför blir åtgärdade. Du bör ha erfarenhet av att ha arbetat i en liknande roll, gärna i ett mindre och entreprenörsdrivet bolag med egen utveckling, tillverkning och global försäljning. Det är starkt meriterande om du har arbetat med klass III medicintekniska produkter mot FDA och den amerikanska marknaden. Du kommer att ingå i ett kvalitetsteam på tre personer och rapportera till bolagets VD.

För mer information, kontakta Senior Consultant Arne Nordström, 070-69 89 200 eller Senior Research Consultant Johanna Mattsson, 073-52 16 500. Ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.