Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

Inköpsansvarig - Eric Andersson Gruppen AB

Eric Andersson (EA) Gruppen AB är ett välrenommerat familjeföretag i tredje generationen och moderbolag för koncernen. Med rötter från 1860-talet har EA Gruppens koncernbolag sin kärnverksamhet inom entreprenad, anläggning, infrastruktur och kommersiella fastigheter i Mälardalen samt tillhörande utveckling och service. Koncernen består av ca 300 medarbetare med en omsättning på ca 1 Mdkr. Läs mer på www.eagruppen.com/

Inköpsansvarig

EA Gruppen bedriver via sina dotterbolag i huvudsak mark- och anläggningsverksamhet i Mälardalen, förvaltar ett eget bestånd av kommersiella fastigheter samt bedriver en mindre finansiell verksamhet. Moderbolaget fungerar dels som holdingbolag dels som servicebolag åt dotterbolagen. Moderbolagets service till dotterbolagen sker genom koncerngemensamma funktioner för ekonomi, finans, information och kommunikation, HR samt koncerngemensamma system och åtgärder som tillvaratar koncernsynergier. Inom moderbolaget organiseras även åtgärder för utveckling, tillväxt och expansion. Som del i utvecklingsarbetet och för att kunna stötta dotterbolagen ytterligare kommer nu en central inköpsorganisation att byggas upp.

Vi erbjuder

Rollen som inköpsansvarig är en ny roll för en ny funktion inom koncernen. Som inköpsansvarig erbjuds nu en unik möjlighet att få bygga upp och driva en ny funktion inom ett välrenommerat familjebolag med sunda värderingar och en långsiktighet i sin verksamhet. Rollens övergripande syfte är att identifiera och driva igenom besparingar och effektiviseringar inom inköp, samt hitta synergier dotterbolagen emellan gällande inköp. Med affärsmässighet i allt man tar sig an är detta en nyckelroll för framtida utveckling av moderbolaget och koncernens samtliga dotterbolag. I rollen är man ansvarig för att genomdriva en grundlig analys av nuläget gällande samtliga former av inköp och avtal, för att sedan bedriva förbättrings samt effektiveringsarbete. Rollen ansvarar även för att sätta strukturer och inköpsprocesser inom moderbolaget och dess dotterbolag samt sätta långsiktiga planer för inköpsorganisationen och koncernövergripande mål för inköp. Rollen rapporterar i dagsläget till CFO, placering på huvudkontoret i Segeltorp, Stockholm.

Kvalifikationer

 • Gedigen erfarenhet av operativt samt strategiskt inköp
 • Erfarenhet av att bedriva inköp inom en bredd av produkter och tjänster
 • Erfarenhet av att etablera och utveckla processer inom inköp
 • Gedigen kunskap och förståelse för att analysera samt sätta upp inköpsavtal och kontrakt
 • Meriterande med erfarenhet från bygg/entreprenadbranschen
 • Meriterande att tidigare byggt upp inköpsorganisation/funktion

Personliga egenskaper

 • Drivkraft och uthållighet
 • Initiativkraft
 • Hög integritet
 • Genomförande av förändringar
 • Inflytande
 • Strategiskt tänkande

EA-gruppen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta Johanna Nyrén, johanna.nyren@k2search.se eller Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se. Vi hanterar ansökningarna löpande. Ansökningar och kontakter hanteras självfallet konfidentiellt.