Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

Chef Ekonomi och Administration - Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som omfattar 2 miljoner anställda inom privat sektor och ingår i kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vi erbjuder hjälp till den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett nytt kvalificerat jobb. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela omställningsprocessen. Läs gärna mer på www.tsl.se

Att arbeta på Trygghetsfonden TSL

TSL är en medelstor, snabbrörlig och obyråkratisk organisation med hög servicenivå och präglas av en stark kultur av att arbeta tillsammans. Engagemanget är högt och verksamhetens syfte att hjälpa våra deltagare som blivit uppsagda till nytt jobb genomsyrar det dagliga arbetet oavsett om man arbetar i en av regionerna eller i en stabsfunktion på huvudkontoret i Stockholm. Rollen som chef för ekonomi och administration ger dig möjlighet att vara en del av en meningsfull och samhällsnyttig verksamhet som i genomsnitt hjälper 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Du blir även del av en arbetsplats som präglas av hjälpsamhet, samverkan och resultat.

Uppdraget

Trygghetsfonden TSL söker en engagerad, serviceinriktad och lösningsorienterad verksamhetsnära chef för ekonomi och administration till vårt kontor på Drottninggatan i Stockholm.

Du ansvarar för ekonomiprocesserna, Internservice inkluderat kontorslokaler- och utrustning, driftsavtal, reception, växel. En viktig del i hela verksamheten är att ha erfarenhet och intresse av ny teknik relaterat till ansvarsområdet och hur verksamheten genom det kan effektiviseras och/eller erbjuda en högre servicenivå.

I ditt team ingår fem medarbetare och antalet anställda i Trygghetsfonden TSL uppgår till cirka 50 personer. Som chef för ekonomi och administration rapporterar du till Vd och ingår i TSL:s ledning.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Efter din examen och då gärna som civilekonom har du utvecklat en bred kunskap inom ekonomiområdet under ett antal år och då företrädesvis i en medelstor organisation och då gärna även i en ickevinstdrivande verksamhet. Du har arbetat med samtliga processer tillhörande en modern ekonomifunktion som sköter samtliga kritiska processer internt. Förutom din grund inom ekonomi har dina roller haft ett bredare perspektiv, där du ansvarat för en servicefunktion parallellt med ekonomi. Meriterande är om du har ansvarat för internservice och reception. I din roll är du ytterst ansvarig för bokslut och budgetuppföljning. . För att trivas i rollen är det viktigt att du har stort intresse och stark förmåga att hantera och utveckla administrativa områden av olika karaktär. Du har också en mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.

Du har ett starkt ledarskap trivs i en nära ledarroll där du aktivt coachar ditt team och delar deras vardag. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt har förmåga att bygga goda relationer. Vidare drivs du av att effektivisera arbetssätt och processer och då även genom digitala verktyg och lösningar.

För att trivas i rollen behöver du vara både strateg men även ha en stark operativ profil då vardagen består av att hantera allt ifrån stort till smått.

Trygghetsfonden TSL eftersträvar jämställdhet och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Vi söker dig som värdesätter olikheter och förstår hur dessa påverkar dig själv och andra.

Trygghetsfonden TSL samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Annika Stålhandske, rekryteringskonsult (annika.stalhandske@k2search.se) eller Johanna Nyrén, researchkonsult (johanna.nyren@k2search.se).

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – senast den 9/8. Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt. Uppdragsgivaren kommer att ta del av samtliga ansökningar som kommer in.