Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

Generalsekreterare - Mentor

Mentor Sverige är en ideell organisation vars vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Genom det kraftfulla verktyget mentorskap arbetar Mentor med att ge ungdomar stärkt självkänsla, utökad egenmakt och mer framtidstro. Tillsammans med engagerade företag, skolor och vuxna genomför Mentor Sverige program för unga, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion. Mer information via www.mentor.se

Nu söker Mentor efter en Generalsekreterare som med stort engagemang och bred kunskap vill leda denna ungdomsorganisation, nationellt såväl som internationellt, mot en framgångsrik framtid. Vi söker en dynamisk ledare med stor förändrings- och utvecklingskraft som brinner för att göra skillnad för ungdomar.

Mentors verksamhet leds av generalsekreteraren och har sitt säte i Stockholm samt kontor i Göteborg och Malmö. I uppdraget som generalsekreterare kommer du att fortsätta att stärka Mentors position kommunikativt som den organisation som tillsammans med näringslivet skapar framtidstro hos ungdomar i Sverige. Du är bidragande till att stärka Mentors arbete med inkludering genom att fortsätta arbetet med att etablera verksamheten i utsatta områden samt engagera nya företag för ökad insamling för våra så viktiga syften och målsättningar. Mentor ska vara en attraktiv partner och arbetsgivare, och det är du som generalsekreterare genuint engagerad i att driva.

Din bakgrund & erfarenhet

Du har en ledarbakgrund som på ett utmärkande och framgångsrikt sätt skapat tillväxt med god lönsamhet och professionalisering i samklang med att ha skapat en välmående organisation, allra helst från civilsamhället i kombination med näringslivserfarenhet. Som ledare är du tydligt entreprenöriell, dvs har förmåga att se och genomföra möjligheter i en liten organisation som utvecklas på ett ekonomiskt och innovativt sätt. Din erfarenhet av verksamhetsansvar innebär att du varit ledare för en verksamhet med dignitet och komplexitet där strukturer, processer, ledarskap, medarbetarskap har möjliggjort goda verksamhetsresultat ur både finansiella som värderingsdrivna målperspektiv. Du har förmåga att få gehör och förtroende i relation till näringslivets företagsledare, opinionsbildar och påverkare, och du har framgångsrikt initierat och implementerat verksamhets- och utvecklingsarbete – dvs drivit förändringsledning till att bli en högpresterande verksamhet mot uppsatta mål.

Vi ser det som mycket meriterande att du har engagemang och stort intresse för ungdomsrelaterade samhällsfrågor, gärna inom utbildningsverksamhet. Du har medievana, drivit sponsorsamarbeten/insamling med goda resultat.

Du är en trygg, stabil och dynamisk ledare med stark egen drivkraft. I ditt ledarskap är du engagerande, jordnära och har förmågan att se potentialen hos dina medarbetare som får dem att växa och känna entusiasm och stolthet för sitt och organisationens uppdrag. Genom ett målfokuserat och samarbetsfrämjande klimat skapar du på ett lyhört och öppet sätt en stark och välmående kultur i organisationen, som bygger på delaktighet och inkludering. Du ser varje medarbetares potential och ger förutsättningar för att kunna frigöra dessa resurser för de gemensamma målsättningarna. Vi ser gärna att du har en akademisk utbildningsbakgrund och har goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med K2 Search och ansvarig rekryteringskonsult Gabriella Huss, samt researchkonsult Samuel Göranzon. Du är varmt välkommen med din ansökan via K2 Search (www.k2search.se), senast den 20 sept. Intervjuer kommer att ske löpande (främst via digitala mötesrum).

För mer information, kontakta Gabriella på tel 0708-68 58 45, gabriella.huss@k2search.se eller Samuel på tel 076-000 18 74, samuel.goranzon@k2search.se.