Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

Styrelsordförande - Amniotics AB

Amniotics mål är att skapa ett betydande bidrag vid livsförändrande regenerativ behandling av svårbehandlade sjukdomar med inflammatoriska och fibrotiska inslag. Bolaget grundades 2015 och bedriver idag forskning och klinisk utveckling med stamceller utvunna ur fostervatten. Sedan våren 2020 bedrivs även forskning kring hur dessa stamceller kan användas vid behandling av den pågående Covid19-pandemin.

Amniotics har en egen GMP-godkänd tillverkningsanläggning och sammanlagt ett tiotal anställda på Ideon Science Park i Lund. Bolagets huvudägare är Fårö Capital. Notering på Nasdaq Stockholm First North är planerad under 2021.

Styrelseordförande

Amniotics styrelse behöver kompletteras för att på bästa sätt kunna leda bolaget genom den kommande börsnoteringen 2021 och samtidigt säkerställa att bolaget på ett optimalt sätt tar till vara de kort- och långsiktiga möjligheter som man står inför, däribland att ge förutsättningar för en snabb introduktion av en ny behandlingsmetod mot Covid 19.

Din profil

Du kommer med gedigna styrelseerfarenhet och ditt dokumenterade affärsmannaskap på senior ledningsnivå att leda styrelsens arbete mot uppsatta mål enlig den definierade målbilden. Stark meriterande erfarenheter inkluderar:

·  Life science eller relaterad verksamhet

·  Licensdiskussioner och pris/värderingsfrågor

·  GMP- och CMC-relaterade frågeställningar

·  Kapitalanskaffning och kommunikation med den finansiella marknaden

·  Entreptrenöriell miljö där man ser och agerar på möjligheter

För mer information, kontakta Senior Consultant Arne Nordström, 070-69 89 200.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande.