Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

Anbuds- & Affärsutvecklingschef - YrkesAkademin AB

YrkesAkademin grundades 1997 och är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildning för vuxna. Vi är verksamma inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. Våra utbildningar blir en väg till nytt jobb för mer än 10 000 personer varje år. Åtta av tio får en anställning efter utbildning hos Yrkesakademin. Det beror på att vi samarbetar med företagen, utbildar för jobb där det saknas personal, och tar reda på vad varje deltagare behöver för att kunna lära sig på bästa sätt. Yrkesakademin består av ca 500 medarbetare runt om i hela Sverige. Läs mer på ya.se.

Anbuds- & Affärsutvecklingschef

YrkesAkademin, det ledande yrkesutbildningsföretaget i Sverige, står inför en spännande tillväxt- och utvecklingsresa. Bolaget bedriver framgångsrikt utbildning på uppdrag av statliga myndigheter och kommuner samt erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner. Då behovet av specifik yrkeskompetens ökar i hela samhället ökar även möjligheterna för Yrkesakademin att stötta sina uppdragsgivare och elever i ännu större utsträckning än vad man gör idag. För att nå de högt uppställda målen är utveckling av nya tjänster, affärer samt att bredda sig i befintlig verksamhet av största strategiska vikt. Det är med ursprung i detta som en ny roll, ansvarig för anbud och affärsutveckling, skall tillsättas.

Vi erbjuder

Rollen som Anbuds- & Affärsutvecklingschef erbjuder en spännande möjlighet att få vara en del utav ett marknadsledande och välrenommerat bolag med starkt tillväxtfokus. Rollen kommer vara högst bidragande tillsammans med övriga i organisationen att nå de högt uppställda tillväxtmålen. Rollen har övergripande ansvar för ledning av två medarbetare. Vidare är man i rollen ansvarig för att driva strategiska och operativa affärsutvecklingsinitiativ, vidareutveckling av YrkesAkademins upphandlingsprocess samt implementering av identifierade förbättringsområden, ett helhetsansvar för upphandlingsprocessen från start till slut, projektleda upphandlingar samt hitta nya områden att växa och bredda sin affär kopplat till existerande men eventuellt nya affärssegment. Rollen rapporterar till VD, placering med önskan om Stockholm/Mälardalen/Falun.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att driva och utveckla kvalitativa anbud
 • Erfarenhet av att jobba mot/med offentliga upphandlingar
 • God projektledningsförmåga inom affärsutveckling och/eller anbudsprojekt
 • God vana av att bygga/presentera affärscase
 • Erfarenhet av analys och controlling inom området upphandling
 • Meriterande med erfarenhet av vuxenutbildningar/utbildningsområdet

Personliga egenskaper

 • Ambitiös & driven
 • Kvalitetsorienterad
 • Starka kommunikationsegenskaper
 • Relationsskapande
 • Resultatorienterad

YrkesAkademin samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta Johanna Nyrén johanna.nyren@k2search.se eller Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se. Vi hanterar ansökningarna löpande. Ansökningar och kontakter hanteras självfallet konfidentiellt.