Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag

HR Business Partner - Nordjyske Medier

Har du en strategisk inställning med erfarenhet från att navigera och ge råd inom både svenska och danska arbetsmarknadsförhållanden och lagstiftning? Om du kan göra det så att både chefer och anställda känner sig säkra, kan det vara dig vi letar efter till i rollen som Nordjyske Mediers nya HR Business Partner med primär anknytning till dotterbolaget Nordiske Medier och deras organisation i Köpenhamn och Sverige.

Om Nordjyske Medier & Nordiske Medier

Nordjyske Medier är ett modernt och innovativt företag, där förändringsbenägenhet och flexibilitet hjälper till att säkerställa att de kan leva upp till kundernas krav. Nordjyske Medier har cirka 610 anställda fördelat på flera platser med ett brett utbud av olika yrkeskompetenser från tryck, förpackningspersonal och journalister till säljare, grafiska formgivare, IT-utvecklare, administrativa roller och flera andra funktioner. Läs mer på www.nordjyskemedier.dk.

Nordiske Medier är ett företag i Nordjyske Medier-koncernen som arbetar i Norden med egen organisation, ledning, vision och strategi. Nordiske Medier är Skandinaviens största företag inom professionella medier med mer än 50 vanliga titlar i Danmark, Sverige och Norge – både tryckta och online. Dessutom står de bakom publiceringen av över 100 olika specialtidskrifter och nyhetsbrev. Alltid med skarpt prioriterat innehåll för en skarpt definierad och skräddarsydd målgrupp. Lär mer på www.nordiskemedier.se.

Syfte med rekryteringen

Med fokus på affärsdriven HR arbetar du nära Nordiske Medias lokala kontor och deras chefer, där ledningsstöd står i centrum. Din vardag kommer att präglas av stor variation och uppgifterna innefattar bland annat rådgivning av specifika HR-frågor, sparring i förhållande till strategi och processer, ad hoc-uppgifter samtidigt som du bidrar till större projekt i organisationen.

Med din välutvecklade och helhetsorienterade organisationsförståelse bidrar du till att Nordiske Medier upplever ett värdeskapande samarbete med HR och skapar ett samband mellan strategiska, professionella och personliga mål, affärsbehov samt moderbolagets övergripande strategi.

Du blir en del av Nordjyske Mediers HR-organisation och rapporterar direkt till Executive Vice President HR and Internal Communications, som utgår från Nordjyske Mediers huvudkontor i Ålborg.

I denna roll utgår du från kontoret i Köpenhamn.

Ansvarsområde och arbetsuppgifter

  • Rådgivning till chefer med HR-perspektiv på affärsstrategisk och taktisk nivå i förhållande till strategiutveckling och implementering av handlingsplaner
  • Planering och underlättande av förändringar i nära samarbete med bolagets chefer samt utförande HR-uppgifter i samband med organisationsförändringar
  • Rådgivning inom dagliga HR-frågor, inklusive arbetsmiljöfrågor
  • Bidra till att definiera framtida behov av resurser anpassade till framtida affärsplaner
  • Deltagande och rådgivning vid rekryteringar
  • Underlättande, koordinering och utveckling av HR-processer, personalhandbok och policys i hela gruppen
  • Bidra till implementeringen av ett nytt HR-system och lönesystem i gruppen
  • Deltagande i samt hands-on-arbete i olika HR- och tvärorganisatoriska projekt, (ex. medarbetarundersökning)
  • Se till att dansk och svensk arbetsrätt och arbetsmarknadsvillkor följs samt föra en effektiv dialog med arbetstagarrepresentanter

Om dig

Du har gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt och affärsinriktat med HR, där du som stödjande affärsutvecklare har ett öga för vilka HR-initiativ som bäst bidrar till att uppnå bolagets strategiska mål (ex. HR Business Partner eller HR-generalist).

Din kunskap och bakgrund in HR-området är bred med erfarenhet från hela ”HR-årshjulet”. Du är nyfiken och använder din nyfikenhet för att utforska organisationen så att du proaktivt bäst kan hjälpa och utveckla andra och dig själv. Genom god affärsförståelse, närvaro och en stark HR-grund bidrar du till ett lösningsorienterat samarbete.

Du måste ha erfarenhet från att ha arbetat inom svensk arbetsrätt (inkl. fackliga förhandlingar). Vi tror därför att du även har det svenska språket som modersmål eller behärskar det på en väldigt hög nivå.

Du är en pragmatisk person och trivs med att arbeta i en mix av flera intressenter och beslutsfattare. Du är förtroendeingivande, skapar starka relationer och har en hög kommunikativ förmåga med en välutvecklad helhetsorganisations- och ledningsförståelse.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering har Nordjyske Medier har valt att samarbeta med K2 Search och ytterligare information kan fås genom att kontakta antingen Research Consultant Linus Nilsson på 0708 91 82 81 / Linus.Nilsson@k2search.se eller Senior Research Consultant, Søren Selnæs på +45 20 16 75 85 / soren.selnaes@k2search.dk.